• Trang chủ
  • All
  • Các lệnh tắt trong Revit giúp vẽ nhanh hơn
266 lượt xem

Các lệnh tắt trong Revit giúp vẽ nhanh hơn

Nhóm các lệnh tắt trong Revit dùng để thu phóng

ZA :  Đưa toàn bộ bản vẽ về màn hình. Nên chọn ZA hoặc ZA tiện hơn ZE và ZF.

ZS  : Phóng đầy sheet lên màn hình.

ZP  : Trở về màn hình trước đó;

ZC  : Trở về màn hình trước đó. Nên chọn ZC tiện hơn là chọn ZP

VP  : Gọi bảng thuộc tính của mặt bằng hiện tại

More VIEW menu VP View Properties – chỉnh chế độ xem

VG  : Chỉnh chế độ biểu hiện

HH  : Ẩn đối tượng

HI : Cô lập đối tượng

HC : Ân thể loại

AG : Mô hình đồ họa cao cấp khác

TL : Mỏng dòng

RR : Bật hộp thoại render

ALTERNATES ZZ zoom in region – zoom trong khu vực

DR:  Cửa

CM : Thành phần

LI : Dòng

GP ; : Dạo nhóm(Gõ lệnh trước)

EG : Sửa nhóm đối tượng

AP : Đưa thêm một nhóm vào một nhóm sẵn có

RG : Bỏ một đối tượng trong nhóm

AD : Đưa thêm một đối tượng vào nhóm

PG : Chọn thuộc tính của nhóm

FG : Kết thúc của lệnh EG, và lệnh tạo nhóm

CG : Hủy lệnh EG và lệnh tạo nhóm.

WC : sắp xếp màn hình bản vẽ theo kiểu xếp chồng

WT : Sắp xếp màn hình bản vẽ theo kiểu cửa sổ

ER : Phần này dùng làm việc theo nhóm

RL : Phần này dùng làm việc theo nhóm

RW : Phần này dùng làm việc theo nhóm

DE : Xóa đối tượng.

MD : Modify.

SA : Cho tất cả đối tượng giống nhau.

MV : Di chuyển đối tượng

CO : Copy đối tượng

CC : Copy đối tượng RO  Xoay đối tượng

AR : copy dạng array

MM : Đối xứngđối tượng

RE : Phóng to thu nhỏ đối tượng

SU : bật trình đơn: Settings-Sun and Shadows Settings

UN : bật trình đơn: Settings-Project Units

Nhóm lệnh tắt trong Revit dùng để bật tắt Window menu

WT : Bật trình đơn: Window-Tile

SI : Nút giao nhau

SE : Điểm cuối

SM : Điểm giữa

SC : Trung tâm

SN : Gần nhất

SP : Perpendicular

ST : Tangents

SW : Mặt phẳng làm việc

SQ : Trục tọa độ

SX : Điểm

SR : Bắt đối tượng từ xaSO snapcode:”Snaps Off” tắt chức năng bắt điểm

SS : “Turn Override Off”

CTRL : Chọn nhiều yếu tố

TAB : Tự động chuyển đổi qua các yêu tố gần nhau.

TAB : Chọn tường wall faces hoặc tường centerlines khi đặt kích thước

TAB : Chuyển đổi giữa 2 sự lựa chọn curtain wall hay glazed panel trong plan vew

CTRL+A : Chọn tất cả mọi thứ trong workset