• Trang chủ
  • All
  • Cách đặt font chữ mặc định và kích thước font chữ trong Excel
515 lượt xem

Cách đặt font chữ mặc định và kích thước font chữ trong Excel

Thay đổi font chữ, kích thước font chữ mặc định trên Exce

Để thay đổi font chữ mặc định trên Excel, bạn thực hiện theo các bước dưới đây:

Đầu tiên mở một file Excel lên, sau đó click chọn tab File.

Trên màn hình tiếp theo, tìm và click chọn Options ở danh sách khung bên trái.

Tại mục General, chọn một font chữ bất kỳ mà bạn muốn thiết lập làm font chữ mặc định tại menu Use this as the default font.

Để chọn một kích thước khác làm kích thước font chữ mặc định, tại menu Font size chọn một kích thước bất kỳ mà bạn muốn.

Click chọn OK để lưu lại thay đổi và đóng cửa sổ hộp thoại Excel Options lại.


Bạn phải đóng file Excel lại, sau đó mở lại file Excel để xem các thay đổi. Trên cửa sổ hộp thoại thông báo tiếp theo, bạn click chọn OK, sau đó đóng và mở lại Excel.

Bây giờ bạn sẽ nhìn thấy font chữ và kích thước font chữ mà bạn đã chọn làm font chữ mặc định trên tất cả các cell trên file Excel.