115 lượt xem

DRIVE TRIM là gì ?

DRIVE TRIM (hoặc TRIM) là một tính năng trong công nghệ ổ đĩa đặc biệt được sử dụng trong ổ đĩa SSD (Solid State Drive) để cải thiện hiệu suất và tuổi thọ của ổ đĩa.

Khi dữ liệu được lưu trữ trên ổ đĩa SSD, nó được phân thành các khối gọi là “page”. Khi bạn xóa dữ liệu hoặc thực hiện các thao tác chỉnh sửa trên ổ đĩa SSD, thì các page chứa dữ liệu đã bị xóa hoặc thay đổi không được xóa ngay lập tức. Thay vào đó, chúng chỉ được đánh dấu là “không sử dụng” để việc ghi dữ liệu mới có thể được thực hiện lên chỗ trống đó.

Điều này tạo ra hiện tượng gọi là “garbage collection”, trong đó ổ đĩa SSD phải thực hiện một số hoạt động nền để xóa các page không sử dụng và chuẩn bị chỗ trống cho dữ liệu mới. Tuy nhiên, việc thực hiện garbage collection có thể gây giảm hiệu suất và tốn nhiều thời gian xử lý.

Đó là lúc TRIM đi vào hoạt động. Khi hệ điều hành (như Windows hoặc macOS) hoặc các ứng dụng gửi một tín hiệu TRIM đến ổ đĩa SSD, nó thông báo rằng các page chứa dữ liệu đã bị xóa và không cần thiết. Với thông tin này, ổ đĩa SSD có thể xóa các page không sử dụng trước, tránh việc thực hiện garbage collection sau này.

Bằng cách sử dụng TRIM, ổ đĩa SSD có thể duy trì hiệu suất tốt hơn và kéo dài tuổi thọ. Nó cũng giúp giảm thiểu tác động của việc ghi dữ liệu ngẫu nhiên lên các page không sử dụng, làm tăng tốc quá trình ghi dữ liệu mới.

Tuy nhiên, để sử dụng TRIM, cả hệ điều hành và ổ đĩa SSD phải hỗ trợ tính năng này. Hầu hết các hệ điều hành hiện đại và ổ đĩa SSD mới đều hỗ trợ TRIM.