80 lượt xem

File DMG là gì?

File DMG (Disk Image File) là một dạng tập tin định dạng cho Macintosh, dùng để lưu trữ và phân phối phần mềm hoặc tập tin. Nó giống như một tập tin ISO trên hệ điều hành Windows và có thể chứa nhiều tập tin và thư mục trong một tập tin duy nhất.

Người dùng có thể mở và sao chép các tập tin từ tập tin DMG vào hệ thống của họ hoặc chép tập tin vào tập tin DMG để sao lưu. Định dạng file DMG được thiết kế đặc biệt cho các thiết bị máy tính Mac và không dành cho người dùng Windows.

Đặc điểm của File DMG

File DMG được sử dụng rộng rãi, với những đặc điểm chính sau:

  • Chỉ tương thích với macOS: File DMG chỉ có thể mở và sử dụng trên hệ điều hành macOS.
  • Tập trung vào phần mềm: DMG thường được sử dụng để phân phối phần mềm cho Mac, vì nó có thể gồm nhiều tập tin và thư mục trong một tập tin duy nhất.
  • Bảo mật cao: DMG có thể được mã hóa để bảo vệ nội dung trong tập tin.
  • Sao lưu dữ liệu: Người dùng có thể sử dụng DMG để sao lưu dữ liệu một cách thuận tiện.
  • Tải về và cài đặt dễ dàng: DMG thường được sử dụng để tải về và cài đặt phần mềm trên máy tính Mac, vì định dạng này giúp cài đặt các tập tin cần thiết một cách dễ dàng.