0 - 665,050,000 đ        
 • Tiểu luận môn Phát triển hệ thống thương mại điện tử Thiết kế hệ thống BoEC

  05/08/2021    485

  Tiểu luận môn Phát triển hệ thống thương mại điện tử Thiết kế hệ thống BoEC

 • Luận văn Thạc sĩ Hệ thống thông tin Xây dựng quy trình và công cụ biên tập dữ liệu biên giới, địa giới cho nền tảng cung cấp dịch vụ địa chỉ Việt Nam

  05/08/2021    429

  Luận văn Thạc sĩ Hệ thống thông tin Xây dựng quy trình và công cụ biên tập dữ liệu biên giới, địa giới cho nền tảng cung cấp dịch vụ địa chỉ Việt Nam

 • Luận văn Thạc sĩ Hệ thống thông tin Phân cụm dựa trên tri thức theo từng cặp

  05/08/2021    450

  Luận văn Thạc sĩ Hệ thống thông tin Phân cụm dựa trên tri thức theo từng cặp

 • Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin Xây dựng hệ thống đồng bộ sản phẩm trên các trang thương mại điện tử bằng AutoIT và Selenium

  05/08/2021    438

  Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin Xây dựng hệ thống đồng bộ sản phẩm trên các trang thương mại điện tử bằng AutoIT và Selenium

 • Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin Phương pháp sinh tự động bản mẫu giao diện người dùng từ đặc tả yêu cầu chức năng

  05/08/2021    391

  Luận văn Thạc sĩ Công nghệ thông tin Phương pháp sinh tự động bản mẫu giao diện người dùng từ đặc tả yêu cầu chức năng

 • Luận án Tiến sĩ Khoa học máy tính Phát triển các mô hình dựa trên mạng nơ-ron cho phân tích quan điểm theo khía cạnh

  05/08/2021    379

  Luận án Tiến sĩ Khoa học máy tính Phát triển các mô hình dựa trên mạng nơ-ron cho phân tích quan điểm theo khía cạnh

 • Luận án Tiến sĩ Khoa học máy tính Một số phương pháp xử lý và phân loại tín hiệu điện não cho các ứng dụng giao diện não – máy tính

  05/08/2021    345

  Luận án Tiến sĩ Khoa học máy tính Một số phương pháp xử lý và phân loại tín hiệu điện não cho các ứng dụng giao diện não – máy tính

 • Luận án Tiến sĩ Công nghệ thông tin Xây dựng đồ thị tái tổ hợp di truyền cho dữ liệu hệ gen

  05/08/2021    373

  Luận án Tiến sĩ Công nghệ thông tin Xây dựng đồ thị tái tổ hợp di truyền cho dữ liệu hệ gen

 • Báo cáo thực tập tốt nghiệp Wordpress

  05/08/2021    700

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp Wordpress

 • Báo cáo đồ án môn Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm Ứng dụng SEO vào trang web bán đồng hồ WatchKingdom

  05/08/2021    470

  Báo cáo đồ án môn Tối ưu hoá công cụ tìm kiếm Ứng dụng SEO vào trang web bán đồng hồ WatchKingdom

 • Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Tìm hiểu mạng riêng ảo và ứng dụng

  17/04/2021    417

  Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Tìm hiểu mạng riêng ảo và ứng dụng

 • Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Phát triển phần mềm nhúng cho hệ thống thương mại điện tử Magento

  17/04/2021    390

  Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Phát triển phần mềm nhúng cho hệ thống thương mại điện tử Magento

 • Vui lòng đợi ...

  Đặt mua sản phẩm

  Xem nhanh sản phẩm