0 - 665,050,000 đ        
 • Luận văn Thạc sĩ Khoa học Một số giải pháp hoàn thiện quản trị kênh phân phối dịch vụ tại Trung tâm Thông tin di động Khu vực I – Công ty Thông tin di động VMS - MobiFone

  11/12/2021    244

  Luận văn Thạc sĩ Khoa học Một số giải pháp hoàn thiện quản trị kênh phân phối dịch vụ tại Trung tâm Thông tin di động Khu vực I – Công ty Thông tin di động VMS - MobiFone

 • Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ảnh hưởng của tán sắc và biến điệu tần số đối với xung secant hyperbolic trong thông tin quang sợi

  11/12/2021    249

  Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ảnh hưởng của tán sắc và biến điệu tần số đối với xung secant hyperbolic trong thông tin quang sợi

 • Luận văn: Nghiên cứu kỹ thuật thông tin quang vô tuyến và tính toán thiết kế tuyến quang vô tuyến tại thành phố Đà Nẵng

  11/12/2021    261

  Luận văn: Nghiên cứu kỹ thuật thông tin quang vô tuyến và tính toán thiết kế tuyến quang vô tuyến tại thành phố Đà Nẵng

 • Luận án tiến sĩ Phát triển hoạt động dịch vụ thông tin di động tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đến năm 2020

  11/12/2021    241

  Luận án tiến sĩ Phát triển hoạt động dịch vụ thông tin di động tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đến năm 2020

 • Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Nghiên cứu chất lượng dịch vụ trong hệ thống thông tin di động 3GUMTS

  11/12/2021    264

  Luận văn thạc sĩ kỹ thuật Nghiên cứu chất lượng dịch vụ trong hệ thống thông tin di động 3GUMTS

 • Báo cáo tốt nghiệp Những nét cơ bản về Hệ thống thông tin di động 3G UMTS và qui trình lắp đặt trạm thu phát gốc BTS

  11/12/2021    263

  Báo cáo tốt nghiệp Những nét cơ bản về Hệ thống thông tin di động 3G UMTS và qui trình lắp đặt trạm thu phát gốc BTS

 • Đồ án tốt nghiệp : Phủ sóng thông tin di động trong tòa nhà

  11/12/2021    268

  Đồ án tốt nghiệp : Phủ sóng thông tin di động trong tòa nhà

 • Đồ án tốt nghiệp: Hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 4 theo công nghệ LTE và LTE Advanced

  11/12/2021    275

  Đồ án tốt nghiệp: Hệ thống thông tin di động thế hệ thứ 4 theo công nghệ LTE và LTE Advanced

 • Luận văn: NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ LTE-ADVANCED TRONG THÔNG TIN DI ĐỘNG

  11/12/2021    281

  Luận văn: NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ LTE-ADVANCED TRONG THÔNG TIN DI ĐỘNG

 • Đồ án tốt nghiệp Thiết kế và thi công hệ thống IoTs chăm sóc vườn cây ăn quả sử dụng pin năng lượng mặt trời

  11/12/2021    271

  Đồ án tốt nghiệp Thiết kế và thi công hệ thống IoTs chăm sóc vườn cây ăn quả sử dụng pin năng lượng mặt trời

 • Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống cảnh báo, giám sát qua GMS và Internet

  11/12/2021    267

  Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống cảnh báo, giám sát qua GMS và Internet

 • Thiết kế mạng lan cho tòa nhà 3 tầng

  11/12/2021    279

  Thiết kế mạng lan cho tòa nhà 3 tầng • Vui lòng đợi ...

  Đặt mua sản phẩm

  Xem nhanh sản phẩm