• Trang chủ
  • All
  • Hướng dẫn sử dụng hàm avedev trong microsoft office excel
177 lượt xem

Hướng dẫn sử dụng hàm avedev trong microsoft office excel

Hàm Avedev là hàm tính độ lệch của các ô dữ liệu dựa theo giá trị trung bình của chúng. Để hiểu rõ hơn về tác dụng cũng như công thức tính toán thì mời bạn đọc bài viết bên dưới đây nhé

Cách sử dụng hàm avedev trong microsoft office excel

Công thức: =AVEDEV(SỐ 1, SỐ 2, SỐ 3….)

Số 1,2,3… là các giá trị trong tập hợp mà ta muốn tính độ lệch tuyệt đối

Ví dụ mình có bảng kết quả điểm thi của các học sinh trong lớp như dưới đây

cach-dung-ham-avedev-trong-word

Tiếp theo mình sẽ nhập công thức tại ô F2

cach-dung-ham-avedev-trong-word-1

Gõ enter để hoàn thành hàm tính

cach-dung-ham-avedev-trong-word-2
Ở đây ta thấy 0.66666667 là độ lệch tuyệt đối dựa theo trung bình 3 môn của học sinh Nguyễn Huy Quang. Như vậy em này học cũng khá đều

Tiếp theo ta copy công thức xuống các dòng tiếp theo ta sẽ có kết quả như sau

 cach-dung-ham-avedev-trong-word-3

Như kết quả trên thì học sinh Ngô Quang Duy là học đều 3 môn nhất trong danh sách. Vì giá trị độ lệch tuyệt đối giữa các môn của bạn ý là bằng  0.