• Trang chủ
  • All
  • Hướng dẫn sử dụng hàm betadist trong microsoft office excel
187 lượt xem

Hướng dẫn sử dụng hàm betadist trong microsoft office excel

Hàm Betadist là hàm dùng để tính xác suất theo phân bố beta. Bài viết dưới đây mình sẽ hướng dẫn các bạn các thao tác để sử dụng hàm

Cách sử dụng hàm betadist trong microsoft office excel

Công thức: =BETADIST(x, alpha, beta, A, B)

Trong đó:

X là giá trị dùng cho việc định giá hàm, x nằm giữa A và B

Alpha bắt buộc phải có, là tham số của phân phối

Beta  cũng là tham số của phân phối

A là cận dưới của x, mặc định là 0

B là cận trên của x, mặc định là 1

Lưu ý:

Tất cá các tham số trong công thức bắt buộc phải là giá trị số, nếu không thì hàm sẽ không nhận kết quả và trả về kết quả lỗi

Nếu alpha nhỏ hơn hoặc bằng 0 hoặc beta nhỏ hơn hoặc bằng 0 thì hàm sẽ báo lỗi #num

Nếu A=B hoặc x<A và x>B thì hàm trả về giá trị #num (báo lỗi)

Nếu không nhập giá trị A và B thì hàm sẽ nhận mặc định giá trị A là 0 và giá trị B là 1

Ta có ví dụ cụ thể như sau

Tính Betadist với thông tin như bảng tính dưới đây

cach-su-dung-ham-betadist-trong-excel

Bước 1: Nhập hàm tại ô B7

cach-su-dung-ham-betadist-trong-excel-1

Bước 2: Enter để kết thúc hàm tính, và ta đã có kết quả dưới đây

cach-su-dung-ham-betadist-trong-excel-2

Trên đây mình đã giới thiệu với các bạn về cách sử dụng hàm tính betadist