• Trang chủ
  • All
  • Hướng dẫn sử dụng hàm datevalue trong office excel
164 lượt xem

Hướng dẫn sử dụng hàm datevalue trong office excel

Hàm Datevalue là hàm chuyển đổi ngày tháng năm sinh sang số seri tính từ gốc của năm mặc định trong excel là 1/1/1900. Ngày 1/1/1900 có số seri là 1. Theo cách tính này ngày 1/1/2000 sẽ có số seri là 36526

Cách sử dụng hàm datevalue trong office excel 2010

Dưới đây là ví dụ chuyển đổi ngày sinh sang số seri của người dân trong làng để xét xem nguồn lao động của dân số trong làng

cach-dung-ham-datevalue-trong-excel

Bước 1: Nhập công thức tại ô D1

cach-dung-ham-datevalue-trong-excel-1

Bước 2: Gõ Enter để hoàn thành công thức

Ta sẽ có kết quả

cach-dung-ham-datevalue-trong-excel-2

Tương tự ta nhập hàm ở dòng tiếp theo  ta cũng sẽ có kết quả như dưới đây

cach-dung-ham-datevalue-trong-excel-3

Enter để kết thúc hàm

cach-dung-ham-datevalue-trong-excel-

Đối với dòng thứ 3,4,5 ngày tháng năm ở 3 ô khác nhau nên ta sẽ nhập theo kiểu khác như dưới đây

cach-dung-ham-datevalue-trong-excel-5

Enter để kết thúc hàm tính

cach-dung-ham-datevalue-trong-excel-6

Tương tự và 2 dòng tiếp theo áp dụng theo công thức bằng cách copy và paste ta cũng sẽ có kết quả như mong muốn như dưới đây

 cach-dung-ham-datevalue-trong-excel-7

Lưu ý khi nhập ngày thì chỉ giới hạn từ 1-30, tháng thì chỉ giới hạn từ 1-12, năm thì giới hàn từ 1900-9999. Nếu bạn nhập bên ô dữ liệu ngày tháng năm sinh sai lệch so với quy định thì hàm Datevalue sẽ báo lỗi.