• Trang chủ
  • All
  • Hướng dẫn sử dụng hàm or trong excel
155 lượt xem

Hướng dẫn sử dụng hàm or trong excel

Hàm Or là hàm trả về giá trị logic trong excel, Hàm or được sử dụng khá nhiều trong các ngôn ngữ chúng không có giá trị mà chỉ trả về giá trị đúng sai

Cách sử dụng hàm or trong excel

Công thức: =OR (logical 1, [logical 2], …)

Trong đó:

  • Logical 1,2,3,4… là các giá trị logic. Giá trị logic là True hoặc False.
  • Hàm tính Or chứa tối đa là 255 giá trị logic
  • Hàm sẽ có kết quả là true nếu 1 trong các đối số là giá trị logic true
  • Hàm sẽ trả về kết quả là false nếu tất cả các đối số đều là false

Chú ý

  • Trong tập hợp các đối số phải có ít nhất 1 giá trị logic nếu không hàm sẽ không trả về kết quả và báo lỗi
  • Nếu trong đối số có 1 đối số là ô trống thì ô trống này sẽ được bỏ qua

Ví dụ

Sử dụng hàm Or để tính kết quả với bảng dữ liệu như sau

cach-su-dung-ham-or-trong-excel

Bước 1: Nhập công thức tại ô F2

cach-su-dung-ham-or-trong-excel-1

Bước 2: enter để nhận kết quả

cach-su-dung-ham-or-trong-excel-2

Tương  tự copy công thức xuống các dòng tiếp theo ta có những kết quả như sau

cach-su-dung-ham-or-trong-excel-

Như trên các bạn thấy

  • Ô C4 là ô trống nhưng giá trị hàm Or vẫn được trả về
  • Ô F5 giá trị báo lỗi với lý do trong tập hợp các đối số không có giá trị logic nào