• Trang chủ
  • All
  • HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÀM YEAR TRONG EXCEL
177 lượt xem

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÀM YEAR TRONG EXCEL

Hàm Year là hàm trả về giá trị của năm dưới dạng số nguyên. Số nguyên của năm này sẽ nằm trong khoảng từ năm 1900 đến năm 9999

CÁCH SỬ DỤNG HÀM YEAR TRONG EXCEL

Công thức: =Year(số seri)

Trên đây số seri là ngày tháng mà bạn muốn tìm ra năm là tham số nhất định phải có

Ta có ví dụ dưới đây

cach-su-dung-ham-YEAR-trong-excel

Mình sẽ nhập hàm Year vào ô B2

cach-su-dung-ham-YEAR-trong-excel-1

Nhấn Enter để kết thúc công thức

cach-su-dung-ham-YEAR-trong-excel-2

Tương tự như vậy ta copy công thức xuống các dòng tiếp theo. Copy bằng cách kích chọn ô B2 sau đó nhấn Ctrl + C sau đó dán xuống các dòng tiếp theo ta có sẽ có kết quả như dưới đây

cach-su-dung-ham-YEAR-trong-excel-3

Lưu ý: Giá trị năm phải nằm trong khoảng từ 1900 đến 9999. Dưới đây mình sẽ làm ví dụ về trường hợp không đủ điều kiện để hàm Year hoạt động

cach-su-dung-ham-YEAR-trong-excel-4

Như ô A6 ở trên ta có ngày tháng năm là 10/10/1899. Giờ ta sẽ nhập công thức hàm Year sang ô B6

cach-su-dung-ham-YEAR-trong-excel-5

Enter đế hoàn thành

cach-su-dung-ham-YEAR-trong-excel-6

Như các bạn thấy trên đây là trường hợp dữ liệu sai và  hàm Year không thể sử dụng. Báo lỗi tại ô nhập hàm B6

Mình đã hướng dẫn xong các bạn phương pháp sử dụng hàm Year trong Excel 2010. Hy vọng các bạn thấy dễ hiểu.