• Trang chủ
 • All
 • Hướng dẫn sử dụng hàm ztest trong excel
199 lượt xem

Hướng dẫn sử dụng hàm ztest trong excel

Hàm Ztest là hàm tính toán giá trị xác suất một phía của phép thử z, Hàm Ztest là hàm luôn trả về xác suất trung độ mẫu sẽ lớn hơn trung độ mẫu quan sát được trong bộ dữ liệu hay mảng.

Cách sử dụng hàm ztest trong excel 2010

Công thức: =ZTEST(array,x,[sigma]).

 • Array là tham số bắt buộc là mảng hay khoảng dữ liệu cần kiểm tra
 • X là giá trị cần kiểm tra, x là tham số bắt buộc
 • Sigma là độ lệch chuẩn tổng thể

Chú ý:

 • Nếu bỏ qua Array thì hàm sẽ báo lỗi
 • Hàm tính Ztest trong excel được tính toán dựa theo công thức
  • Nếu sử dụng Sigma:

Ztest(array,mo) = 1 – NORMSDIST((x-mo)/(sigma/ ))

 • Nếu không sử dụng Sigma:

Ztest(array,mo) = 1 – NORMSDIST((x-mo)/(s/ ))

Ví dụ:

 1. Tính giá trị hàm Ztest với thông tin theo bảng sau

cach-su-dung-ham-ztest-trong-excel

Bước 1: Ta nhập công thức vào ô F4

cach-su-dung-ham-ztest-trong-excel-1

Bước 2: Enter để kết thúc công thức và ta đã có giá trị hàm Ztest như hình bên dưới đây

cach-su-dung-ham-ztest-trong-excel-2

 1. Tính toán xác suất 2 phía dựa vào hàm Ztest

Bước 1: Nhập công thức vào ô F5

cach-su-dung-ham-ztest-trong-excel-3

Bước 2: Gõ enter để kết thúc hàm tính

cach-su-dung-ham-ztest-trong-excel-4

Bài viết trên đây mình đã hướng dẫn các bạn công thức, chú ý và ví dụ về hàm tính Ztest.