• Trang chủ
  • All
  • Làm nhẹ file cad – Cách giảm dung lượng file cad
633 lượt xem

Làm nhẹ file cad – Cách giảm dung lượng file cad

 

Cách giảm dung lượng file cad

  • Bước 1: Lệnh audit
  • Bước 2: Lệnh dxfout
  • Bước 3: Mở file dxf mà bạn vừa lưu, sau đó lưu lại bằng file cad
  • Bước 4: Lệnh PU
  • Bước 5: Lưu lại và kiếm tra thành quả nhé

Bước 1: Lệnh audit: Nguyên nhân chúng ta phải sử dụng bước 1 vì có một vài trường hợp nếu bạn không làm bước 1 thì chúng ta không thể lưu được file xuống định dạng DXF, cho nên để chắc chắn các bạn nên làm thêm bước này, có một vài trường hợp chúng ta sẽ không cần dùng đến nhé.

Khi đánh lệnh sẽ có dòng hỏi như sau: audit fix any error deleted [ yes/no], chúng ta hãy chọn YES nhé

Bước 2: Lệnh dxfout: Lưu file xuống dạng DXF và nhớ vị trí lưu nhé

Bước 3: Các bạn chú ý bước này vì có thể có nhiều bạn nhầm lại lấy file cad cũ của mình mở ra để PU thì không được. Chúng ta phải lấy file vừa lưu xuống dưới dạng DXF để PU thì mới được nhé. Khi đánh lệnh PU sẽ hiện lên 1 hộp thoại các bạn Purge All, sau đó chọn Purge All Items

Bước 4: Bước quan trọng nhất vẫn là sử dụng lệnh PU, trong trường hợp nếu bạn không lưu xuống như các bước trên thì chắc bạn sẽ không xóa được nhiều đâu nhé.

Bước 5: Các bạn kiểm tra lại file cad của mình đã được giảm dung lượng chưa nhé.