67 lượt xem

Lời bài hát Call Me – Wren Evans

1. Lời bài hát Call Me – Wren Evans

[HOOK]

Can you call me call me call me call me
Call me call me till you fall in love
Can you call me call me call me call me
Call me call me till you fall in love

[Verse 1]

Cần nghe giọng em mỗi tối
Muốn được lại gần em thôi
Cuối tuần này mình đi chơi nhớ không được quên
Việt Nam là vùng nhiệt đới
Thế mình là gì em ơi
Đừng play trái tim của anh

[Pre-Hook]

Vì anh thích khi đôi môi mềm
Gọi vào mỗi đêm anh không cancel
Để đi đón em đưa lên ven hồ
Chỉ nói câu chuyện mà một mình anh nghe
Và giây phút anh đưa em về
Miệng thì cứ quên đưa nhau câu thề
Thời gian cứ trôi sao anh chưa về
Chỉ muốn nghe giọng mình em thôi

[HOOK]

Can you call me call me call me call me
Call me call me till you fall in love
Can you call me call me call me call me
Call me call me till you fall in love

[Post-Hook]

Baby can you call me
Anh chỉ lưu mỗi em
Anh không cần có gì
Anh chỉ lưu số em nên
Baby call me
Anh chỉ lưu mỗi em
Anh không cần có gì
Anh chỉ lưu số em

[Verse 2]

Vặn ga rrrr lên anh phóng
Anh không chờ
Ship ngay người nàng trông ngóng
Vì em gọi đường dây nóng
Tại sao vì một cô gái
Lại khiến tim mình đập hăng hái
Đừng play trái tim của anh

[Pre-Hook]

Vì anh thích khi đôi môi mềm
Gọi vào mỗi đêm anh không cancel
Để đi đón em đưa lên ven hồ
Chỉ nói câu chuyện mà một mình anh nghe
Và giây phút anh đưa em về
Miệng thì cứ quên đưa nhau câu thề
Thời gian cứ trôi sao anh chưa về
Chỉ biết đi

[Bridge]

Tìm em trong cơn
Oooh
Oh yeah
Đắm đuối hương hoa theo ta lên thiên đàng nơi nàng
Oh
Oooh
Oh yeah
Có lẽ anh đi hơi xa
Oh oh oh

[HOOK]

Can you call me call me call me call me
Call me call me till you fall in love
Can you call me call me call me call me
Call me call me till you fall in love

2. Hợp âm Call Me – Wren Evans

Tone [Am]

Can you [F]call me, call me, call me, call me, [G]call me
Call me till you fall in [Em]love? [Am]
Can you [F]call me, call me, call me, call me, [G]call me
Call me till you fall in [Em]love? [Am]

Cần [F]nghe giọng em mỗi tối muốn [G]được lại gần em thôi
Cuối [Em]tuần này mình đi chơi nhớ không được [Am]quên
Việt [F]Nam là vùng nhiệt đới thế [G]mình là gì em ơi
Đừng [Em]play trái tim của [Am]anh

Vì anh [F]thích khi đôi môi mềm gọi vào mỗi [G]đêm anh không cancel
Để đi đón [Em]em đưa lên ven hồ chỉ nói câu [Am]chuyện mà một mình anh nghe
Và giây [F]phút anh đưa em về miệng thì cứ [G]quên đưa nhau câu thề
Thời gian cứ [Em]trôi sao anh chưa về chỉ muốn nghe [Am]giọng của mình em thôi

Can you [F]call me, call me, call me, call me, [G]call me
Call me till you fall in [Em]love? [Am]
Can you [F]call me, call me, call me, call me, [G]call me
Call me till you fall in [Em]love? [Am]
Baby, can you [F]call me? [G]Anh chỉ lưu mỗi em
Anh không cần [Em]có gì [Am]Anh chỉ lưu số em nên
Baby, [F]call me [G]Anh chỉ lưu mỗi em
Anh không cần [Em]có gì [Am]Anh chỉ lưu số em

Vặn [F]ga rrrr lên anh phóng, anh không [G]chờ
Ship [Em]ngay người nàng trông ngóng vì [Am]em gọi đường dây nóng
Tại [F]sao vì một cô gái lại khiến [G]tim mình đập hăng hái
Đừng [Em]play trái tim của [Am]anh

Vì anh [F]thích khi đôi môi mềm gọi vào mỗi [G]đêm anh không cancel
Để đi đón [Em]em đưa lên ven hồ chỉ nói câu [Am]chuyện mà một mình anh nghe
Và giây [F]phút anh đưa em về miệng thì cứ [G]quên đưa nhau câu thề
Thời gian cứ [Em]trôi sao anh chưa về chỉ biết đi tìm [Am]em trong cơn…

[Dm]Oooh, oh [G]yeah [C]Đắm đuối hương hoa theo ta lên [am]thiên đàng nơi nàng
[Dm]Oooh, oh [G]yeah [C]Có lẽ anh đi hơi xa [Am]Oh oh oh

Can you [F]call me, call me, call me, call me, [G]call me
Call me till you fall in [Em]love? [Am]
Can you [F]call me, call me, call me, call me, [G]call me
Call me till you fall in [Em]love? [Am]
Can you [F]call me, call me, call me, call me, [G]call me
Call me till you fall in [Em]love? [Am]
Can you [F]call me, call me, call me, call me, [G]call me
Call me till you fall in [Em]love?