1085 lượt xem

Lời Bài Hát Chuyện Nắng Và Mưa – Andiez, Nhung Gumiho

Nếu cuộc đời của chúng ta như con quay vòng

Có phải là dù ta đi phương nào, cũng về với nhau

Anh vẫn cứ tin vào tình yêu

Sẽ là lời hồi đáp cho những nghĩ suy trong anh

Có những điều khi xưa, giờ mới thấy

Thoáng buồn biết mấy

Có lẽ ta rời xa nhau chỉ để cả hai tốt hơn

Ngang qua từng cơn mưa ta mới nhớ ngày nắng khi xưa

Lúc mất đi mới tìm cách níu giữ

Khi gần muốn xa

Chuyện đã qua chỉ mong nhắc lại

Ai mong chờ cơn mưa vì chẳng thích ngày ngày nắng khi xưa

Nhưng nếu như một ngày trong tương lai

Ta nhớ nhau, thì em có ngoảnh lại phía sau

Chờ anh

Có những điều khi xưa, giờ mới thấy

Thoáng buồn biết mấy

Có lẽ ta rời xa nhau chỉ để cả hai tốt hơn

Ngang qua từng cơn mưa ta mới nhớ ngày nắng khi xưa

Lúc mất đi mới tìm cách níu giữ

Khi gần muốn xa

Chuyện đã qua chỉ mong nhắc lại

Ai mong chờ cơn mưa vì chẳng thích ngày ngày nắng khi xưa

Nhưng nếu như một ngày trong tương lai

Ta nhớ nhau, thì em có ngoảnh lại phía sau

Chờ anh

Ngước lên trên cao chỉ muốn đi tìm câu trả lời

Chỉ 1 câu trả lời cho những câu hỏi là tại vì sao

Bầu trời rộng lớn, sao ta chẳng lớn

Chỉ để có những điều vô nghĩa

Rồi dừng chân lạc muôn phía

Ngang qua từng cơn mưa ta mới nhớ ngày nắng khi xưa

Mất đi mới tìm cách níu giữ

Khi gần muốn xa

Chuyện đã qua lại luôn nhắc đến

Ai mong chờ cơn mưa vì chẳng thích ngày ngày nắng khi xưa

Nếu như một ngày trong tương lai

Ta nhớ nhau, thì em có ngoảnh lại phía sau

Ngang qua từng cơn mưa ta mới nhớ ngày nắng khi xưa

Mất đi mới tìm cách níu giữ

Khi gần muốn xa

Chuyện đã qua lại luôn nhắc đến

Ai mong chờ cơn mưa vì chẳng thích ngày ngày nắng khi xưa

Nếu như một ngày trong tương lai

Ta nhớ nhau, thì em có ngoảnh lại phía sau

Chờ anh