36 lượt xem

Lời Bài Hát Có Trăng Quên Đèn – Hoon, Anh Rồng

Kèn ai ngân í a pháo hoa

Nổ vang trên đường người qua

Ngày vui nhưng cớ sao

Người lệ ướt tràn mi,

Dõi theo em ngồi xe hoa

Người giờ về nơi đó rồi

Xa mất rồi còn nhung nhớ gì tôi

Giờ chúng ta chẳng còn

Chúng ta như trước

Có trăng quên đèn theo

Người ta nàng bái đường

Bỏ lại đây người đã từng

Dành cho em tiếng yêu không ngừng

Ta khô cằn nước mắt

Khi tình duyên này dang dở

Cuối cùng ta chỉ như

Nơi để em ngang qua dừng chân

Trách ai bây giờ chân tình

Sao bằng túi vàng,

Nên người đi chẳng nhớ

Câu bách niên không rời

Tựa nhành cây ươm mầm nở hoa,

Hoa nở rồi rơi

U mê thương cho bông hoa kia

Sao đang tươi lại héo đi rồi

Thật lòng anh thương em bao nhiêu

Em đem trao ai thấp thỏm mây ngồi

Nhìn về bầu trời trắng tinh..

Nghỉ đến sót hóa thương mình

Thương cho anh cô lêu

Than thân bạc phận

Anh biết 2 gia đình khó muốn

Gặp nhau phải leo qua dóc trèo

Ngồi ngoài cửa sổ chỉ nghe được

Tiếng nòng nòng kêu

Cùng với con cóc nghèo

Anh đây không có khá giả

Một túp liều tranh 1 tiệm tập hóa

Bán thân kiếp vô số phận tần tảo

Phủ phàn nắng cháy lột da

Lời xưa em nói em nói thương mỗi ta thôi mà

Giờ ta tuổi thân đớn đau dõi theo em ngồi xe hoa

Người giờ về nơi đó rồi

Xa mất rồi còn nhung nhớ gì tôi

Giờ chúng ta chẳng còn

Chúng ta như trước

Có trăng quên đèn theo

Người ta nàng bái đường

Bỏ lại đây người đã từng trao

Cho nàng ngàn lời yêu thương

Ta khô cằn nước mắt

Khi tình duyên này dang dở

Cuối cùng ta chỉ như nơi

Để em ngang qua dừng chân

Trách ai bây giờ chân tình

Sao bằng túi vàng,

Nên người đi chẳng nhớ

Câu bách niên không rời

Tựa nhành cây ươm mầm nở hoa,

Hoa nở rồi rơi.