16 lượt xem

Lời Bài Hát Độ Kiếp Nhân Sinh – Gia Huy

Hồng trần nhiều ái ố

Bao khổ đau cũng bởi kiếp người

Ngày nào còn lắng lo

Lo bộn bề ngổn ngang dòng đời

Rồi ngày trả duyên tới

Vứt bỏ đi phong ba, ái tình

Tìm về nơi hữu duyên cứu độ nhân sinh

Miệng cười tay ôm bát

Đôi bàn chân đã dần chai sạn

Bộ hành khắp thế gian

Một tăng ni đức tâm từ bi

Người hiền kẻ sân si

Cũng đều mong phúc gia vẹn toàn

Chẳng một câu oán than khổ hạnh nhân gian

Nhặt vải ven đường ráp cà sa.

Hóa duyên độ kiếp chốn ta bà.

Dẫu bao chướng ngại, tâm buông xả!

Soi đường chánh pháp khắp gần xa.

Không màng lợi danh chốn phồn hoa

Nhất tâm mười ba pháp đầu đà

Không tham, sân, si không luyến ái

Luôn từ bi chẳng ghét một ai

Cơm ngày một bữa chẳng cần hơn

Chúng sanh cầu phước đức vô lượng

Nghe câu “Nam Mô” sao ấm áp

Mong người vạn lý luôn bình an

Đầu trần chân đất không thở than

Nắng mưa bủa vây cũng không màng

Đêm về nghĩa trang đầy lạnh lẽo

Bóng người thiền giữa chốn cô liêu