26 lượt xem

Lời Bài Hát DOC – Pháp Kiều, Jase

Bra DOC

Mình liền ra câu đố đi

Paparazzi làm tìm lần hai ba lối đi

Kaka tiếp đi

Đọc sơ qua hiếm khi

Làm idea trúng ngay mà còn lại

La Ah help me

Click nghe demo

Làm miệng liền tung hứng flow

Lại con beat như là ai cập

Liền đứng lên wow

Tiếp hay là ngưng để làm Barbie kill

Phải liền bước đi qua một xác

Lần này của Barbie Kiều

Biết từng lời độc làm

Từng người kìm nén nỗi đau luôn đầy

Siết chặt lại cuộc tình này

Bằng lời độc luôn lại càng không hay

Tiếp là bằng hình hài

Làm khiếp sợ cuộc tình này

Càng chiếc vào đầu từng ngày

Họ càng không muốn mình làm trình bày

Uh who

Bao lời nói đâu có sai

Khi mà sai ở đây

Là để lời ác ở trong tâm hồn

Uh who

Nói ở đây coi có ai ai ai

Ai là DOC

Ai là DOC ai là DOC

Ai ai là DOC ai là ai là ai

Ai là DOC ai là DOC

Là độc hay không mau lên tiếng đi

I shoot bang bang bang bang

Ai là DOC ai là DOC

Ai ai là DOC ai là ai là ai

Ai là DOC ai là DOC

Là độc hay không mau lên tiếng đi

I shoot bang bang bang bang

Biết ai là đi thêm hỏi nữa

Biết ai là DOC

Biết thêm nhiều thứ đó

Mà không muốn nói

Để ngắm nhiều khi low key

Trước mặt nói um ok

Sau lưng nó kề dao kế

Chỉ là một cuộc đời

Sao lật hai ba mặt

Thật ra là muốn sao đây

Nghe thêm ây

Rót vô đầu miếng

Cho đời tươi thêm đi

Ác mồm đâu có mà được lên kí

Lời ta nghe thức trắng

Có mà lệ ướt trên mi

Ướt nên dừng đi

Mà lời hay không thiếu

Lời ác báo hôm nay

Lấy quả ngày mai công chiếu

Cưng nên dừng đi không nếu

Như lời hát DOC

Thật không điêu

Biết từng lời độc

Làm từng người kìm nén nỗi đau luôn đầy

Siết chặt lại cuộc tình này

Bằng lời độc luôn lại càng không hay

Tiếp là bằng hình hài

Làm khiếp sợ cuộc tình này

Càng chiếc vào đầu từng ngày

Họ càng không muốn mình làm trình bày

Uh who

Bao lời nói đâu có sai

Khi mà sai ở đây

Là để lời ác ở trong tâm hồn

Uh who

Nói ở đây đâu nói ai ai ai

Ai là DOC

Ai là DOC ai là DOC

Ai ai là DOC ai là ai là ai

Ai là DOC ai là DOC

Là độc hay không mau lên tiếng đi

I shoot bang bang bang bang

Ai là DOC ai là DOC

Ai ai là DOC ai là ai là ai

Ai là DOC ai là DOC

Là độc hay không mau lên tiếng đi

I shoot bang bang bang bang

Lời độc nhìn không thấy đâu

Mà chỉ thấy lúc kết thúc

Với đôi tay cùng môi đẫm máu

Đừng vội làm sai mấy câu

Khi đang đấu

Giờ thì biết lấy câu đâu

Đem đấu lúc đầu

Chừa lời ác đấy

Có chứa DOC đang gắn móc câu

Không còn đang nhởn nhơ

Cho làm dơ thêm nữa

Không còn DOC

Không còn DOC

Bra

D D D O C

D D D O C

D D D O C ai là DOC

D D D O C

D D D O C

Là độc hay không lên tiếng đi

I shoot bang bang bang bang

D D D O C

D D D O C

D D D O C ai là DOC

D D D O C

D D D O C

Là độc hay không lên tiếng đi

I shoot bang bang bang bang