63 lượt xem

Lời Bài Hát Em Đẹp Nhất Trên Đời (Khải Đăng)

Lời Bài Hát Em Đẹp Nhất Trên Đời Khải Đăng

Khi hai trái tim đang rung lên vì nhau
Em biết không
Đến những giây phút này
Đắm say từng phút giây
Em đâu có hay
Cảm xúc say mê lần này
Đến cuối ngày tay cứ đan bàn tay
Ta cứ như người say quên lối
Có lẽ người tuyệt vời trên thế gian
Người đó chẳng ai khác là em
Cuộc đời này chỉ có em mà thôi
Có lẽ người tuyệt vời nhất thế gian
Người đó chẳng ai khác là em
Bên em ngày đêm không xa rời
Vì em đẹp nhất trên đời
Ta đã bước qua
Biết bao nhiêu buồn lo không nói ra
Là mỗi khi em buồn
Giọt lệ trên mắt tuôn rơi vì ai
Đôi vai chở che
Hãy kể cho anh nghe
Hôm nay thế nào
Dù có ra làm sao
Hãy khóc lên đôi vai của anh em ơi
Có lẽ người tuyệt vời trên thế gian
Người đó chẳng ai khác là em
Cuộc đời này chỉ có em mà thôi
Có lẽ người tuyệt vời nhất thế gian
Người đó chẳng ai khác là em
Bên em ngày đêm không xa rời
Vì em đẹp nhất trên đời
Có lẽ người tuyệt vời trên thế gian
Người đó chẳng ai khác là em
Cuộc đời này chỉ có em mà thôi
Có lẽ người tuyệt vời nhất thế gian
Người đó chẳng ai khác là em
Bên em ngày đêm không xa rời
Vì em đẹp nhất trên đời
Có lẽ người tuyệt vời trên thế gian
Người đó chẳng ai khác là em
Cuộc đời này chỉ có em mà thôi
Có lẽ người tuyệt vời nhất thế gian
Người đó chẳng ai khác là em
Bên em ngày đêm không xa rời
Vì em đẹp nhất trên đời