41 lượt xem

Lời bài hát Em Sẽ Không Để Anh Phải Cô Đơn – Electric Version – Trang

Ta khác thường

Không giống người

Không giống bao điều ngoài kia

Nhưng trái tim đong đầy yêu thương

Như bất kì ai khác

Thế giới này

Trong mắt người

Có biết bao nhiêu màu da

Có biết bao nhiêu điều khác xa

Với những gì ta biết

Và em

Sẽ không để anh phải cô đơn

Em, sẽ không để anh phải vòng quanh

Tìm kiếm thêm trong đời

Một lí do cho ta được tồn tại

Em, sẽ không để anh phải cô đơn

Em, sẽ không để anh phải chờ thêm

Một phút giây nào

Để biết ta còn

Xứng đáng được yêu

Thế giới mình

Trong những khuôn hình

Có biết bao nhiêu ngày vui

Và có biết bao nhiêu điều sẽ qua

Để ta xa cách nhau

Mà..

Em, sẽ không để anh phải cô đơn

Em, sẽ không để anh phải vòng quanh

Tìm kiếm thêm trong đời

Một lí do cho ta được tồn tại

Em, sẽ không để anh phải cô đơn

Em, sẽ không để anh phải chờ thêm

Một phút giây nào

Để biết ta còn

Xứng đáng được yêu