15 lượt xem

Lời Bài Hát Eyes Closed – Imagine Dragons

I could do this with my eyes closed

I’m back from the dead

From the back of my head

Been gone and facing horrors

That should never be said

The wrath and the grit

From the pit of despair

Been taking every whip and word

I’ve never been spared

They say tomorrow’s never promised, honest

They say the angels are among us

Lock me up in a maze

Turn out, turn out the lights

I was born, I was raised for this

Turn out, turn out the lights

Lock me up inside a cage

Just throw away the key, don’t worry ’bout me

I was driving in my car, throwing up my hands

Put it in coast

I could do this with my eyes closed

Turn out, turn out the lights

I could do this with my eyes closed

Turn out, turn out the lights

I could do this with my eyes closed

Less medications, less manifestations

Mantras, meditation, throw it all away

All the places I’ve been

All the blood that I’ve bled

I’ve been broken down and beat up

But I still get ahead

All the faceless embraces

And the tasteless two faces

Killed and resurrected

“Cause I” ll never be dead

They say tomorrow’s never promised, honest

They say that piranhas are among us

Lock me up in a maze

Turn out, turn out the lights

I was born, I was raised for this

Turn out, turn out the lights

(Turn out the lights)

Lock me up inside a cage

Just throw away the key, don’t worry ’bout me

I was driving in my car, throwing up my hands

Put it in coast

I could do this with my eyes closed

Turn out, turn out the lights

I could do this with my eyes closed

Turn out, turn out the lights

I could do this with my eyes-

And when the day broke, buried in violence

Something made my mind up

I will spend these days as an island

Alone and far away

Lock me up in a maze

Turn out, turn out the lights (Turn out the lights)

I was born, I was raised for this

Turn out, turn out the lights

Lock me up inside a cage

Just throw away the key, don’t worry ’bout me

I was driving in my car, throwing up my hands

Put it in coast

I could do this with my eyes closed

Turn out, turn out the lights

I could do this with my eyes closed

Turn out, turn out the lights

I could do this with my eyes closed

Turn out, turn out the lights

I could do this with my eyes closed

Turn out, turn out the lights

I could do this with my eyes closed

Lời dịch:

Tôi có thể làm điều này ngay cả khi nhắm mắt

Trở về từ cõi chết

Từ những góc khuất trong tâm trí

Đã từng đối mặt với những nỗi kinh hoàng

Không thể nào nói ra

Cơn thịnh nộ và sự gan góc

Từ vực thẳm tuyệt vọng

Gánh chịu mọi roi vọt và lời lẽ

Tôi chưa bao giờ được buông tha

Người ta nói ngày mai không bao giờ được hứa hẹn, thật lòng

Người ta nói những thiên thần đang ở giữa chúng ta

Giam hãm tôi trong mê cung

Tắt đi, tắt đi những ánh đèn

Tôi được sinh ra, được nuôi dưỡng cho điều này

Tắt đi, tắt đi những ánh đèn

Giam hãm tôi trong lồng sắt

Cứ vứt chìa khóa đi, đừng lo lắng về tôi Tôi đang lái xe, giơ cao hai tay

Buông xuôi theo dòng đời

Tôi có thể làm điều này ngay cả khi nhắm mắt

Tắt đi, tắt đi những ánh đèn

Tôi có thể làm điều này ngay cả khi nhắm mắt

Tắt đi, tắt đi những ánh đèn

Tôi có thể làm điều này ngay cả khi nhắm mắt

Ít thuốc hơn, ít biểu hiện hơn

Mantra, thiền định, vứt bỏ tất cả đi

Tất cả những nơi tôi đã từng đến

Tất cả máu tôi đã đổ

Tôi đã bị bẻ gãy và đánh đập

Nhưng tôi vẫn tiến về phía trước

Tất cả những cái ôm vô hồn

Và những gương mặt hai lòng vô vị

Chết đi và sống lại

Vì tôi sẽ không bao giờ chết

Người ta nói ngày mai không bao giờ được hứa hẹn, thật lòng

Người ta nói những kẻ ăn thịt người đang ở giữa chúng ta

Giam hãm tôi trong mê cung

Tắt đi, tắt đi những ánh đèn (Tắt đi những ánh đèn)

Tôi được sinh ra, được nuôi dưỡng cho điều này

Tắt đi, tắt đi những ánh đèn

Giam hãm tôi trong lồng sắt

Cứ vứt chìa khóa đi, đừng lo lắng về tôi Tôi đang lái xe, giơ cao hai tay

Buông xuôi theo dòng đời

Tôi có thể làm điều này ngay cả khi nhắm mắt

Tắt đi, tắt đi những ánh đèn

Tôi có thể làm điều này ngay cả khi nhắm mắt

Tắt đi, tắt đi những ánh đèn

Tôi có thể làm điều này với đôi mắt nhắm nghiền-

Và khi ngày tàn, chìm trong bạo lực

Một điều gì đó đã khiến tôi quyết tâm Tôi sẽ sống những ngày này như một hòn đảo

Cô đơn và xa xôi

Giam hãm tôi trong mê cung

Tắt đi, tắt đi những ánh đèn (Tắt đi những ánh đèn)

Tôi được sinh ra, được nuôi dưỡng cho điều này

Tắt đi, tắt đi những ánh đèn

Giam hãm tôi trong lồng sắt

Cứ vứt chìa khóa đi, đừng lo lắng về tôi Tôi đang lái xe, giơ cao hai tay

Buông xuôi theo dòng đời

Tôi có thể làm điều này ngay cả khi nhắm mắt

Tắt đi, tắt đi những ánh đèn

Tôi có thể làm điều này ngay cả khi nhắm mắt

Tắt đi, tắt đi những ánh đèn

Tôi có thể làm điều này ngay cả khi nhắm mắt

Tắt đi, tắt đi những ánh đèn

Tôi có thể làm điều này ngay cả khi nhắm mắt

Tắt đi, tắt đi những ánh đèn

Tôi có thể làm điều này ngay cả khi nhắm mắt