16 lượt xem

Lời bài hát Ghệ Đẹp – Cain x LCKing

Ghệ đẹp nhất cả khu

Ghệ đẹp got the Juice

Ghệ đẹp, ghệ đẹp

Ghệ đẹp make it move

Ghệ đẹp got a Cren

Ghệ đẹp, ghệ đẹp

Ghệ đẹp thích newshool

Ghệ đẹp love no fools

Ghệ đẹp, ghệ đẹp

Ghệ đẹp keep it cool

Ghệ đẹp keep it cool

Eyyy eyyyy

Ghệ đẹp ở trong Club

Ghệ đẹp thích hiphop

Ghệ đẹp, ghệ đẹp

Ghệ đẹp thích cao gót

Ghệ đẹp ghét Lacoste

Ghệ đẹp, ghệ đẹp

Ghệ đẹp thích Gucci

Ghệ đẹp thích Louis

Ghệ đẹp thích Mason

Ghệ đẹp thích Saint Laurent

SMOKING HELL A STRONG!

Eyyyyy

Ghệ đẹp còn biết nhảy

Làm nhiệt tình hết xảy!

Ghệ đẹp không nóng nảy

Để cuộc đời bóng bẩy

Như dân chơi Southside

Ghệ đẹp có ngày mai

Còn tụi nó tàn phai

Ghệ đẹp không sai trái

Leo lên xe anh lái đến So High mình uống vài chai

Heyyy

Có niềm vui đừng để nó mất nha mấy em yêu. OK?

Từ Sài Gòn chơi tới Đà Nẵng

Yeah MTFK right

Treydi Chainz. It’s a VIBE

I can make you fly

Đỡ em localbrand

Nhìn em high, đôi mình overnight