60 lượt xem

Lời Bài Hát Hai Chữ Nghĩa Tình – Khả Hiệp

Anh em ta gặp nhau,

Chỉ một chữ duyên nên ta đâm sâu

Đến với nhau chẳng chút mưu câu

Chỉ mong sao anh em mình bền lâu,

Ta không chung 1 dòng máu,

Củng không bên nhau với chữ sang giàu.

Mình có cho nhau gì đâu

Chỉ cho nhau nghĩa ân tình về sau

Anh em tình nghĩa mới bên nhau,

Bạn buồn đau tôi bên cạnh ta sẻ chia

Sẻ chia mọi lo âu, cuộc đời nhiều bể dâu

Vẫn bên cạnh nhau trọn nghĩa câu ước thề,

Dù gian khó hoạn nạn kề vai lắng lo

Tính toán gì chữ cho, tình anh em vượt khó,

Suốt đời này sống chết luôn vì nhau,

Suốt đời này mãi mãi là anh em.