28 lượt xem

Lời Bài Hát Hồng Trần Như Mộng – Nhật Phong Lãng

Hồng trần kia tựa như giấc mộng phù du

Cuộc đời ta tựa cơn mộng du thoáng qua

Hỏi nhân thế sao cứ mang lòng ghét ganh

Được và mất cuối đời cũng chẳng mang theo.

Rồi một mai ai cũng theo cát bụi mà thôi.

Mà tại sao mãi còn gieo thị phi trắng đen.

Đừng sân si chỉ thêm chuốc ưu phiền đắng cay.

Lòng nhân ái mới là hạnh phúc lâu dài.

Đời thoáng chốc sao còn gây quá nhiều hận sầu

Mở rộng lòng cuộc đời này đẹp tươi biết bao

Khi thế gian vô thường kia còn bao oan trái

Hãy mỉm cười lòng mình sẽ mãi an vui.