28 lượt xem

Lời Bài Hát Lệ Phí Cuộc Đời – Cao Thái Sơn, Đông Thiên Đức

Hỡi trời cao bao nhiêu?

Hỡi đất dày bao nhiêu?

Mà để thân rong rêu.

Mà ai oán khóc than mỗi chiều

Hoài nghi nhân sinh.

Phải chăng không bóng không hình

Cuối đoạn trình.

Chính nhân bặt vô tính..

Trời trời đi thong dong.

Đất đất nằm cong cong..

Người người đi trên sông.

Lặng im sóng vỗ trong lòng..

Người đời luôn xem ta,

Chẳng hơn một đứa trẻ dại

Gánh dòng đời với bao vất vả nghiêng vai..

ĐK:

Hỡi nhân gian biết đâu nói nói cười cười

Ngày ôm bao đớn đau mới thấu lòng người

Người ta đấy biết mặt biết tên

Nhưng khó biết lòng sâu rộng thơm thối

Hỡi nhân gian biết đâu con người nhiều mặt

Vừa anh em đấy thôi ngã xuống gọi thằng

Dễ vẽ mặt nhưng khó vẽ xương,

Thâm sâu khó lường

Hỡi nhân gian biết đâu những người khù khờ

Đẩy ta xuống hố sâu ngấm chữ không ngờ

Bỏ những thứ ta vừa mất đi,

Sống giữa cuộc đời xem là trả phí

Người ta hay ví von gió là hững hờ

Mà nào đâu có ai thấy gió bao giờ

Cứ vô hình như luật nhân quả, vay thì phải trả