17 lượt xem

Lời Bài Hát Luân Đạo Vô Hồi – Jin Tuấn Nam

Một mùa hoa hoa nở cũng tàn

Người 1 kiếp sướng vui gì cũng 1 kiếp

Phiêu du độc bước khắp trần gian,

Nhìn qua mi thấu hết lầm than

Tâm người thâm sâu hơn đáy đại dương

Chỉ là ta ghé qua kiếp người,

Được và mất cứ theo ý trời thôi

Ngày nhắm mắt mang theo được gì,

Hận hay Yêu tiêu tán

Vương lại vạn luyến lưu chốn đại đạo

Nhân sinh 1 kiếp quá khổ đau,

Kiếp sau chẳng ghé lại đâu

Thà là áng mây hồng cho gió đưa mãi về đâu

Hoa rơi là hữu ý, thuận theo thiên quy

Tham Lam thiên hạ sân si

Nam mô chắc đâu đã là Phật

Chỉ là ta ghé qua kiếp người,

Khổ hay sướng đến sau cùng hóa tro tàn

Ngày nhắm mắt mang theo được gì,

Nhục thân gửi lại nhân gian

Tâm hồn còn rong chơi chốn đại đạo

Nhân sinh 1 kiếp quá khổ đau,

Kiếp sau chẳng ghé lại đâu

Thà là áng mây hồng cho gió đưa mãi về đâu

Hoa rơi là hữu ý, thuận theo thiên quy

Tham Lam thiên hạ sân si

Nam mô chắc đâu đã là Phật