373 lượt xem

Lời bài hát Make Me Feel (Binz)

Lời bài hát Make Me Feel Binz

Anh ngỡ tim minh sất đá Nhưng dễ lay như tán lá

Và trong suốt như pha lẽ vỡ là tan ngay không thễ chắp vá

Tâm tư anh đã cố giấu

Em như nắng của tháng Sáu

Buồn, vui, anh nghĩ riêng mỗi em nhìn thấy thấu

Hạnh phúc và đau thường đi gần nhau

Đôi khi khó phân biệt ra

Nên cạnh em anh ôm thật chặt như vừa qua vài trâm lần xa

Và mai cầm tay anh con đường dài, đi bên anh không em thì ai

Chỉ cần ta không dừng lại

Bình yên sẽ tới, không nay thì mai

Đưa anh qua sóng gió

Bằng tinh yêu anh không đáng có

Baby you you you you

Make me feel loved

Đưa anh qua vấp ngã ở cạnh em anh có tất cả

Baby you you you

Make me feel loved

Từng bước qua ngàn, cung đường cũ

Ngồi trước cây đàn, không một chữ

Dù biết rồ ràng có thễ đau

Nhưng cho con tim cơ hội, anh phải thử

Hy vọng nhiều dù biết không thể đủ

Như Bằng Kiều, tim anh không thể ngủ

Em chợt đến làm cho anh phải mơ

Và khi gập bình yên, anh biết ngay phải giữ

Đưa anh qua sóng gió

Bằng tình yêu anh không đáng có

Baby you you you you

Make me feel loved

Đưa anh qua vấp ngã ở cạnh em anh có tất cả Baby you you you

Make me feel loved

Đưa anh qua sóng gió

Bằng tình yêu anh không đáng có

Baby you let me know

Real taste of love

Đưa anh qua vấp ngã

Ở cạnh em anh có tất cả

Baby you you you

Make me feel loved

Đưa anh qua sóng gió

Bằng tình yêu anh không đáng có Baby you you you you

Make me feel loved

Đưa anh qua vấp ngã

Ở cạnh em anh có tất cả

Baby you you you

Make me feel loved…