793 lượt xem

Lời bài hát Nhắn nhủ (Ronboogz)

Đêm nay

Anh cố viết cho bài nhạc thêm hay

Khi anh cố đưa mình vào men say

Mong bóng tối thu gọn ờ trên tay

Đèm dần trôi

Như cái cách bài nhạc này thêm từng lời

Như cái cách hai ta gặp nhau mà thôi

Như cái cách khi em rời xa đời tôi

Và nếu sư thật là

Chẳng thể giữ sự thật thà

Và anh muốn đi tìm một nơi khác

Thì em hãy cho qua đi

Những đau đớn trong ta vì

Những kỷ niệm này

Thực sự hơi ác

Anh chì muốn em vui

Muốn em hạnh phúc bên ai

Muốn em cười

Muốn em đừng nghe tên anh đến tai

Anh chỉ muốn em vui

Muốn em thả trôi ký ức lên mây

Muốn em cười

Giống như ngày xưa khi em đến đây

Tinh yêu chìm xuống bao lâu

Để rồi ngoi lên trên mặt đất

Từ ngày anh vội vã trao câu

Để rồi đau khi em làm mất

Bao năm tháng bên nhau

Chỉ để chuyện ta câng lúc thêm sâu

Anh chẳng thể nói nên câu

Nên để nhạc vang lên trong đêm thâu

Sự luyến tiếc

Vô tình kiến thiết

Thêm nhiều diễn biến

Cho mình yết kiến

Anh làm biếng viết

Những điều luyên thuyên

Như chạm bên tim

Theo dạng tiếp tuyến

Anh cần chuyên viên

Để có thể biết hết

Cách để thoát khỏi đây

Những điều quyến luyến

Có thể giết chết

Con người ta vậy đấy

Và nếu sự thật là

Chẳng thể giữ sự thật thà

Và anh muốn đi tìm một nơi khác

Thì em hãy cho qua đi

Những đau đớn trong ta vì

Những kỳ niệm này

Thực sự hơi ác

Anh chi muốn em vui

Muốn em hạnh phúc bên ai

Muốn em cười

Muốn em đừng nghe tên anh đến tai

Anh chỉ muốn em vui

Muốn em thả trôi ký ức lên mây

Muốn em cười

Giống như ngày xưa khi em đến đây

Nếu lòng em đau đớn

Tựa như ai đó thường hay nói

Thì nên nhớ rằng

Một chiếc lá rụng

Lã chiếc lá được thay mới

Và hãy giữ những đớn đau lạc đàn

Khi điếu thuốc sẽ chấm vào gạt tàn

Dấu vết lúc mới yêu bạt ngàn

Điêu này quý giá đối với em hơn bạc vàng

Và nếu một mai

Em có gặp ai

Mang đến được niềm vui

Thì nên nhớ

Niềm đau em giữ càng lâu

Sẽ giúp mình êm xuôi

Vì ta không quen đớn đau quá nhiêu lần

Ta không nên đớn đau khi chiều tàn

Anh chỉ muốn em vui

Muốn em hạnh phúc bên ai

Muốn em cười

Muốn em đừng nghe tên anh đến tai

Anh chỉ muốn em vui

Muốn em thả trôi ký ức lên mây

Muốn em cười

Giống như ngày xưa khi em đến đây