20 lượt xem

Lời bài hát Nhân Sinh Quán – Jin Tuấn Nam

Trước bồng lai ngoái lạiLời bài hát Nhân Sinh Quán - Jin Tuấn Nam đang hot trên TikTok - BlogAnChoi. Nhân Sinh Quán là bài hát được viết lại lời Việt từ nguyên tác bài Từ Cửu Môn Hồi Ức. Với giai điệu du dương cùng ca từ mang đậm chất triết lý nhân sinh,. Trước bồng lai ngoái lại. https://bloganchoi.com/loi-bai-hat-nhan-sinh-quan-jin-tuan-nam-dang-hot-tren-tiktok/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - Lời bài hát Nhân Sinh Quán - Jin Tuấn Nam đang hot trên TikTok - BlogAnChoi. Nhân Sinh Quán là bài hát được viết lại lời Việt từ nguyên tác bài Từ Cửu Môn Hồi Ức. Với giai điệu du dương cùng ca từ mang đậm chất triết lý nhân sinh,. Trước bồng lai ngoái lại. https://bloganchoi.com/loi-bai-hat-nhan-sinh-quan-jin-tuan-nam-dang-hot-tren-tiktok/

Thế gian còn sân siLời bài hát Nhân Sinh Quán - Jin Tuấn Nam đang hot trên TikTok - BlogAnChoi. Nhân Sinh Quán là bài hát được viết lại lời Việt từ nguyên tác bài Từ Cửu Môn Hồi Ức. Với giai điệu du dương cùng ca từ mang đậm chất triết lý nhân sinh,. Thế gian còn sân si. https://bloganchoi.com/loi-bai-hat-nhan-sinh-quan-jin-tuan-nam-dang-hot-tren-tiktok/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - Lời bài hát Nhân Sinh Quán - Jin Tuấn Nam đang hot trên TikTok - BlogAnChoi. Nhân Sinh Quán là bài hát được viết lại lời Việt từ nguyên tác bài Từ Cửu Môn Hồi Ức. Với giai điệu du dương cùng ca từ mang đậm chất triết lý nhân sinh,. Thế gian còn sân si. https://bloganchoi.com/loi-bai-hat-nhan-sinh-quan-jin-tuan-nam-dang-hot-tren-tiktok/

Khoảng cách phật và ma cách biệt một ánh nhìn thôiLời bài hát Nhân Sinh Quán - Jin Tuấn Nam đang hot trên TikTok - BlogAnChoi. Nhân Sinh Quán là bài hát được viết lại lời Việt từ nguyên tác bài Từ Cửu Môn Hồi Ức. Với giai điệu du dương cùng ca từ mang đậm chất triết lý nhân sinh,. Khoảng cách phật và ma cách biệt một ánh nhìn thôiKẻ phiêu du nữa đời chẳng loTâm tịnh mang phước anĐông thuỷ ngoạn, Tây núi caoTa hiểu thấu nhân sinh này ân oán luân hồi. https://bloganchoi.com/loi-bai-hat-nhan-sinh-quan-jin-tuan-nam-dang-hot-tren-tiktok/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - Lời bài hát Nhân Sinh Quán - Jin Tuấn Nam đang hot trên TikTok - BlogAnChoi. Nhân Sinh Quán là bài hát được viết lại lời Việt từ nguyên tác bài Từ Cửu Môn Hồi Ức. Với giai điệu du dương cùng ca từ mang đậm chất triết lý nhân sinh,. Khoảng cách phật và ma cách biệt một ánh nhìn thôiKẻ phiêu du nữa đời chẳng loTâm tịnh mang phước anĐông thuỷ ngoạn, Tây núi caoTa hiểu thấu nhân sinh này ân oán luân hồi. https://bloganchoi.com/loi-bai-hat-nhan-sinh-quan-jin-tuan-nam-dang-hot-tren-tiktok/Lời bài hát Nhân Sinh Quán - Jin Tuấn Nam đang hot trên TikTok - BlogAnChoi. Nhân Sinh Quán là bài hát được viết lại lời Việt từ nguyên tác bài Từ Cửu Môn Hồi Ức. Với giai điệu du dương cùng ca từ mang đậm chất triết lý nhân sinh,. Khoảng cách phật và ma cách biệt một ánh nhìn thôiKẻ phiêu du nữa đời chẳng loTâm tịnh mang phước anĐông thuỷ ngoạn, Tây núi caoTa hiểu thấu nhân sinh này ân oán luân hồi. https://bloghay.org/

Kẻ phiêu du nữa đời chẳng lo

Tâm tịnh mang phước an

Đông thuỷ ngoạn, Tây núi cao

Ta hiểu thấu nhân sinh này ân oán luân hồi

Kiếp…người đa đoanLời bài hát Nhân Sinh Quán - Jin Tuấn Nam đang hot trên TikTok - BlogAnChoi. Nhân Sinh Quán là bài hát được viết lại lời Việt từ nguyên tác bài Từ Cửu Môn Hồi Ức. Với giai điệu du dương cùng ca từ mang đậm chất triết lý nhân sinh,. Kiếp…người đa đoanDanh lợi khiến từ bi biến tanPhúc hay họa…đến khó canTrời không phú trời cũng chẳng mangBước qua ải…tham sân siBỏ đi hết tục trần vướng mi. https://bloganchoi.com/loi-bai-hat-nhan-sinh-quan-jin-tuan-nam-dang-hot-tren-tiktok/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - Lời bài hát Nhân Sinh Quán - Jin Tuấn Nam đang hot trên TikTok - BlogAnChoi. Nhân Sinh Quán là bài hát được viết lại lời Việt từ nguyên tác bài Từ Cửu Môn Hồi Ức. Với giai điệu du dương cùng ca từ mang đậm chất triết lý nhân sinh,. Kiếp…người đa đoanDanh lợi khiến từ bi biến tanPhúc hay họa…đến khó canTrời không phú trời cũng chẳng mangBước qua ải…tham sân siBỏ đi hết tục trần vướng mi. https://bloganchoi.com/loi-bai-hat-nhan-sinh-quan-jin-tuan-nam-dang-hot-tren-tiktok/Lời bài hát Nhân Sinh Quán - Jin Tuấn Nam đang hot trên TikTok - BlogAnChoi. Nhân Sinh Quán là bài hát được viết lại lời Việt từ nguyên tác bài Từ Cửu Môn Hồi Ức. Với giai điệu du dương cùng ca từ mang đậm chất triết lý nhân sinh,. Kiếp…người đa đoanDanh lợi khiến từ bi biến tanPhúc hay họa…đến khó canTrời không phú trời cũng chẳng mangBước qua ải…tham sân siBỏ đi hết tục trần vướng mi. https://bloghay.org/

Danh lợi khiến từ bi biến tan

Phúc hay họa…đến khó can

Trời không phú trời cũng chẳng mang

Bước qua ải…tham sân si

Bỏ đi hết tục trần vướng mi

Lòng nhẹ nhõm như bông tuyết rơi dập dìuLời bài hát Nhân Sinh Quán - Jin Tuấn Nam đang hot trên TikTok - BlogAnChoi. Nhân Sinh Quán là bài hát được viết lại lời Việt từ nguyên tác bài Từ Cửu Môn Hồi Ức. Với giai điệu du dương cùng ca từ mang đậm chất triết lý nhân sinh,. Lòng nhẹ nhõm như bông tuyết rơi dập dìuChân trần bước điMong độ kiếp từ bi trước khiHoa ưu đàm nở trên bố yTận dương khí ngày ta khép miDẫu gia tài lớn đến đâu. https://bloganchoi.com/loi-bai-hat-nhan-sinh-quan-jin-tuan-nam-dang-hot-tren-tiktok/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - Lời bài hát Nhân Sinh Quán - Jin Tuấn Nam đang hot trên TikTok - BlogAnChoi. Nhân Sinh Quán là bài hát được viết lại lời Việt từ nguyên tác bài Từ Cửu Môn Hồi Ức. Với giai điệu du dương cùng ca từ mang đậm chất triết lý nhân sinh,. Lòng nhẹ nhõm như bông tuyết rơi dập dìuChân trần bước điMong độ kiếp từ bi trước khiHoa ưu đàm nở trên bố yTận dương khí ngày ta khép miDẫu gia tài lớn đến đâu. https://bloganchoi.com/loi-bai-hat-nhan-sinh-quan-jin-tuan-nam-dang-hot-tren-tiktok/Lời bài hát Nhân Sinh Quán - Jin Tuấn Nam đang hot trên TikTok - BlogAnChoi. Nhân Sinh Quán là bài hát được viết lại lời Việt từ nguyên tác bài Từ Cửu Môn Hồi Ức. Với giai điệu du dương cùng ca từ mang đậm chất triết lý nhân sinh,. Lòng nhẹ nhõm như bông tuyết rơi dập dìuChân trần bước điMong độ kiếp từ bi trước khiHoa ưu đàm nở trên bố yTận dương khí ngày ta khép miDẫu gia tài lớn đến đâu. https://bloghay.org/

Chân trần bước đi

Mong độ kiếp từ bi trước khi

Hoa ưu đàm nở trên bố y

Tận dương khí ngày ta khép mi

Dẫu gia tài lớn đến đâu

Một trăm năm đời người chẳng lâuLời bài hát Nhân Sinh Quán - Jin Tuấn Nam đang hot trên TikTok - BlogAnChoi. Nhân Sinh Quán là bài hát được viết lại lời Việt từ nguyên tác bài Từ Cửu Môn Hồi Ức. Với giai điệu du dương cùng ca từ mang đậm chất triết lý nhân sinh,. Một trăm năm đời người chẳng lâuTại sao phải hơn thua với nhau…làm gì…Chân trần bước điMong độ kiếp từ bi trước khiHoa ưu đàm nở trên bố y. https://bloganchoi.com/loi-bai-hat-nhan-sinh-quan-jin-tuan-nam-dang-hot-tren-tiktok/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - Lời bài hát Nhân Sinh Quán - Jin Tuấn Nam đang hot trên TikTok - BlogAnChoi. Nhân Sinh Quán là bài hát được viết lại lời Việt từ nguyên tác bài Từ Cửu Môn Hồi Ức. Với giai điệu du dương cùng ca từ mang đậm chất triết lý nhân sinh,. Một trăm năm đời người chẳng lâuTại sao phải hơn thua với nhau…làm gì…Chân trần bước điMong độ kiếp từ bi trước khiHoa ưu đàm nở trên bố y. https://bloganchoi.com/loi-bai-hat-nhan-sinh-quan-jin-tuan-nam-dang-hot-tren-tiktok/Lời bài hát Nhân Sinh Quán - Jin Tuấn Nam đang hot trên TikTok - BlogAnChoi. Nhân Sinh Quán là bài hát được viết lại lời Việt từ nguyên tác bài Từ Cửu Môn Hồi Ức. Với giai điệu du dương cùng ca từ mang đậm chất triết lý nhân sinh,. Một trăm năm đời người chẳng lâuTại sao phải hơn thua với nhau…làm gì…Chân trần bước điMong độ kiếp từ bi trước khiHoa ưu đàm nở trên bố y. https://bloghay.org/

Tại sao phải hơn thua với nhau…làm gì

Chân trần bước đi

Mong độ kiếp từ bi trước khi

Hoa ưu đàm nở trên bố y

Tận dương khí ngày ta khép miLời bài hát Nhân Sinh Quán - Jin Tuấn Nam đang hot trên TikTok - BlogAnChoi. Nhân Sinh Quán là bài hát được viết lại lời Việt từ nguyên tác bài Từ Cửu Môn Hồi Ức. Với giai điệu du dương cùng ca từ mang đậm chất triết lý nhân sinh,. Tận dương khí ngày ta khép miDẫu gia tài lớn đến đâuMột trăm năm đời người chẳng lâuTại sao phải hơn thua với nhau…làm gì. https://bloganchoi.com/loi-bai-hat-nhan-sinh-quan-jin-tuan-nam-dang-hot-tren-tiktok/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - Lời bài hát Nhân Sinh Quán - Jin Tuấn Nam đang hot trên TikTok - BlogAnChoi. Nhân Sinh Quán là bài hát được viết lại lời Việt từ nguyên tác bài Từ Cửu Môn Hồi Ức. Với giai điệu du dương cùng ca từ mang đậm chất triết lý nhân sinh,. Tận dương khí ngày ta khép miDẫu gia tài lớn đến đâuMột trăm năm đời người chẳng lâuTại sao phải hơn thua với nhau…làm gì. https://bloganchoi.com/loi-bai-hat-nhan-sinh-quan-jin-tuan-nam-dang-hot-tren-tiktok/Lời bài hát Nhân Sinh Quán - Jin Tuấn Nam đang hot trên TikTok - BlogAnChoi. Nhân Sinh Quán là bài hát được viết lại lời Việt từ nguyên tác bài Từ Cửu Môn Hồi Ức. Với giai điệu du dương cùng ca từ mang đậm chất triết lý nhân sinh,. Tận dương khí ngày ta khép miDẫu gia tài lớn đến đâuMột trăm năm đời người chẳng lâuTại sao phải hơn thua với nhau…làm gì. https://bloghay.org/

Dẫu gia tài lớn đến đâu

Một trăm năm đời người chẳng lâu

Tại sao phải hơn thua với nhau…làm gì.