35 lượt xem

Lời Bài Hát Nữ Nhân Ca – Đinh Hiền Anh, Đông Thiên Đức

Chuyện tích xưa kể rằng Thạch Sanh người thật thà.

Giỏi võ, thạo đàn, sống bên cạnh gốc đa.

Đợi lúc ánh trăng vừa cạn, đàn réo rắc tích tịch tình tang.

Nữ nhân ca, tình thiếp ý chàng

Ngày ấy vua truyền: Ban gấm nhung lụa là,

Nhường cả ngai vàng cho người diệt chim ma

Người cứu công chúa Quỳnh Nga sẽ được cả xã tắc sơn hà,

Vua sắc phong trở thành phò mã

Đàn réo tích tinh tang, kể rằng chuyện dưới hang

Thạch Sanh đánh quân gian, giết được loài chim ác

Xả thân hiến gian san,

Không vì ham nhung gấm ngai vàng

Mong về cùng tri kỷ hồng nhan

Đàn réo tích tang tình, anh hùng rạng chữ vinh

Lệ ngăn bước giai ngân, xa người không vết tích

Nhìn chàng bước oai vệ, đi cùng công chúa diễm lệ

Chưa bao giờ thấy em nhẹ lòng hơn thế.