335 lượt xem

Lời bài hát Sau Tấm Rèm – Nghi

Lời bài hát Sau Tấm Rèm – Nghi

Xem kìa hãy bước ra mà xem.
Thế giới xoay quanh nàng.
Ánh nhìn khát khao được là em

Khi nàng bước đi đó là khi
Có biết bao anh chàng
Ngoái nhìn trước dáng ai đẹp xinh

Không một ai nhìn thấy em,
Em là ai sau tấm rèm?
Đừng để ai nhìn thấy em.
Lạnh lẽo ngồi giữa bóng đêm.

Không một ai nhìn thấy tôi,
Tôi là ai sau tấm rèm?
Đừng để ai nhìn thấy tôi.
Thèm khát một chút ấm êm.

Cả thế giới phải xoay quanh đây.
Chết trong ánh nhìn tôi đây này.
Chẳng ai khác được xinh hơn tôi.
Mình tôi đẹp nhất thế gian này.

Cả thế giới phải xoay quanh đây.
Chết trong ánh nhìn tôi đây này.
Chẳng ai khác được xinh hơn tôi.

Cứ lừa dối nhau chẳng được lâu
Cả thế gian quay đầu biết nàng trước kia đã là ai
Ánh nhìn mất đi đó là khi
Nàng khóc than một mình
Chẳng còn có ai ở cạnh bên

Không một ai nhìn thấy em,
Em là ai sau tấm rèm?
Đừng để ai nhìn thấy em.
Lạnh lẽo ngồi giữa bóng đêm.

Không một ai nhìn thấy tôi,
Tôi là ai sau tấm rèm?
Đừng để ai nhìn thấy tôi.
Thèm khát một chút ấm êm.

Cả thế giới phải xoay quanh đây.
Chết trong ánh nhìn tôi đây này.
Chẳng ai khác được xinh hơn tôi.
Mình tôi đẹp nhất thế gian này.

Cả thế giới phải xoay quanh đây.
Chết trong ánh nhìn tôi đây này.
Chẳng ai khác được xinh hơn tôi.

Hãy xem mình trước kia
Chẳng ai tin
Hãy xem mình trước kia
Chẳng ai nhìn
Hãy xem mình trước kia
Đã làm gì ?
Hãy xem mình trước kia
Tôi là ai ?

(Hãy xem mình trước kia… Hãy xem mình trước kia)

Cả thế giới phải xoay quanh đây.
Chết trong ánh nhìn tôi đây này.
Chẳng ai khác được xinh hơn tôi.
Mình-tôi-đẹp-nhất-thế-gian-này.

Cả thế giới phải xoay quanh đây.
Chết trong ánh nhìn tôi đây này.
Chẳng ai khác được xinh hơn tôi.