47 lượt xem

Lời bài hát Tân Thời – Jun Phạm

Một hai ba bốn tiếng trôi qua rồi

Mà em vẫn cứ mãi mê em ngồi

Bàn tay em mân mê

Trượt trên những sáng chế

Điều gì làm em

Thích thú như thế kia?

Người ta vẫn nói đó là công nghệ

Người ta vẫn nói ôi sao hay ghê

Người bên kia trái đất

Làm gì em biết tất

Mà anh trước mắt

Em xem như đã biến mất

Đôi khi nhiều quá lại hóa như không

Ôi hiện đại quá người ta khó gần

Dừng lại đi

Dừng lại đi

Đập tan hết

Những khoảng cách khiến ta lìa xa

Hiện đại làm chi em hỡi?

Hiện đại làm chi anh hỡi?

Hiện đại làm chi

Để mình càng thêm cách xa nhau

Hiện đại làm chi em hỡi?

Hiện đại làm chi anh hỡi?

Hiện đại làm chi

Để mình càng thêm cách xa nhau

Đôi lúc chuyện mình cứ như là

Một câu chuyện hài

Xin nói chuyện với nhau như

Thời ta chưa hiện đại

Bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa

Cầm trên tay chiếc phone như ngọc ngà

Điều gì trong đấy thế?

Mà làm em say mê?

Nhìn em anh chán

Đôi khi chỉ muốn về

Người ta vẫn nói đó là công nghệ

Người ta vẫn nói ôi sao hay ghê

Người bên kia trái đất

Làm gì em biết tất

Mà anh trước mắt

Em xem như đã biến mất

Đôi khi nhiều quá lại hóa như không

Ôi hiện đại quá người ta khó gần

Dừng lại đi

Dừng lại đi

Đập tan hết

Những khoảng cách khiến ta lìa xa

Hiện đại làm chi em hỡi?

Hiện đại làm chi anh hỡi?

Hiện đại làm chi

Để mình càng thêm cách xa nhau

Hiện đại làm chi em hỡi?

Hiện đại làm chi anh hỡi?

Hiện đại làm chi

Để mình càng thêm cách xa nhau

Đôi lúc chuyện mình cứ như là

Một câu chuyện hài

Xin nói chuyện với nhau như

Thời ta chưa hiện đại

“Tân thời tân thời tân thời

Tân thời cũng có niềm vui

Nhưng con người con người con người

Con người Tân Thời” hổng “có gì vui

Cái mặt thì luôn cắm cúi

Gặp chuyện rồi hỏi sao xui

Nói tới nói lui một hồi

Cũng” hổng “ai nghe tui”

Đôi khi nhiều quá lại hóa như không

Ôi hiện đại quá người ta khó gần

Dừng lại đi

Dừng lại đi

Đập tan hết

Những khoảng cách khiến ta lìa xa

Hiện đại làm chi em hỡi?

Hiện đại làm chi anh hỡi?

Hiện đại làm chi

Để mình càng thêm cách xa nhau

Hiện đại làm chi em hỡi?

Hiện đại làm chi anh hỡi?

Hiện đại làm chi

Để mình càng thêm cách xa nhau

Đừng để tình mình cứ như là

Một câu chuyện hài

Và cứ thế ta yêu nhau

Như thời chưa hiện đại.