69 lượt xem

Lời Bài Hát Tình Yêu Không Chung Lối – Đan Trường, Lương Bích Hữu

Nam: Tình yêu không chung lối

Làm mi tuông sầu,

Màu bi ai như đã

Nhuộm thấm môi sầu

Nữ: Đành mang theo duyên ấm

Xuống vực sâu,

Ai biết được đâu

Sca: Đành trao nhau tiếng yêu lặng câm

Nữ: Nhìn mưa rơi như thấu ngày

Ta vấn vương tình đầu,

Nam: Định mệnh như than khóc

Cho mối lỡ duyên chia lìa,

Nữ: Đành hẹn anh

Cho kiếp khác sẽ gặp nhau,

Sẽ chẳng phải đau

Sca: Cùng bên nhau đến khi bạc đầu

Đk:

Nữ: Phải làm sao để thấu

Nam: Tình chẳng đậm sâu

Nữ: Trái tim này đau lắm

Nam: Khi ta phải cách xa

Nữ: Nhớ tháng ngày bên nhau

Sca: Bão giông chẳng sợ đâu

Nam: Phải làm sao để nói,

Chẳng lẽ trách duyên trời

Nữ: Thấy anh giờ êm ấm lòng đau

Nữ: Trái tim em mất màu

Pre:

1, 2, 3 phải nói rời xa

Lúc chưa về già

Đường tình duyên

Tan vỡ xót xa

Chẳng chung 1 nhà,

Đành hẹn anh cho

Kiếp khác sẽ gặp nhau,

Sẽ chẳng phải đau,

Cùng bên nhau

Đến khi bạc đầu.