287 lượt xem

Lời bài hát Tình Yêu Vĩ Mô (Wren Evans)

Đã khuya rồi

Mã sao anh vần còn nhớ em

Đã khuya rồi

Có ông trăng ngồi với anh

Đã khuya rồi

Mà sao anh vẫn còn nhớ em

Tinh yêu trao cho em, cho em

Luôn luôn lã vĩ mô

Giờ đây

Chắng có nơi nước mẳt trong anh để rơi

Minh đã xa nhau vào cuối thu em lặng đi

Thật ra

Còn sót lại một thoáng đôi ta ở đây

Lời nói khi xưa còn vấn vương anh đậm sâu

Người chọn quên hết bao lần hứa bao lần mất xong bù đẳp cho một cuộc tình

Mà em chưa một lần thay đổi

Sao anh cứ đâm vào

Rồi ôm đắng cay em à

Vậy thì tình yêu anh cho đi để làm gì?

Nếu người nhận được chẳng thèm dùng mà còn cất đi

Có ông trăng luôn hỏi thầm vỗ về anh

Anh đã đánh mất

Những ước ao đã vỡ tan

Không ôm đàn

Đổi lạl thời gian ở bên em

Dù chì là tình xưa

Minh anh Luôn nhớ

Một Tình yêu vĩ mô

Đã khuya rồi

Mã sao anh vần còn nhớ em

Đã khuya rồi

Có ông trăng ngồi với anh

Da da da đã khuya rồi

Mã sao anh vần còn nhớ em

Tình yêu trao cho em

Cho em

Luôn luôn là vĩ mô