21 lượt xem

Lời Bài Hát Training Season – Dua Lipa

Are you

Anh có phải

Someone that I can give my heart to?

Là người mà em có thể trao trọn trái tim mình không?

Or just the poison that I’m drawn to?

Hay chỉ là thứ chất độc mà em đã bị cuốn vào?

It can be hard to tell the difference late at night

Thật khó để nói sự khác biệt vào lúc đêm muộn

Play fair

Chơi đẹp đi nào

Is that a compass in your nature?

Liệu đó có phải chiếc la bàn trong bản chất của anh?

Or are you tricky ’cause I’ve been there?

Hay anh đã bày trò gian xảo vì em đã ở đó?

And baby, I don’t need to learn that lesson twice

Và anh à, em không cần học bài học đó hai lần đâu

But if you really wanna go there

Nhưng nếu anh thực sự muốn đi tới đó

You should know I

Thì anh nên biết em

Need someone to hold me close

Cần ai đó để ôm em thật chặt

Deeper than I’ve ever known

Sâu sắc hơn em từng biết

Whose love feels like a rodeo

Tình yêu của người này cảm giác như một cuộc cưỡi ngựa

Knows just how to take control

Biết chính xác cách để kiểm soát

When I’m vulnerable

Khi em bị tổn thương

He’s straight talking to my soul

Anh ấy trò chuyện chạm thẳng đến tâm hồn em

Conversation overload

Cuộc trò chuyện quá tải

Got me feeling vertigo

Khiến em cảm thấy chóng mặt

Are you somebody who can go there?

Anh có phải là người mà có thể tiến tới không?

“Cause I don” t wanna have to show ya

Vì em không muốn phải cho anh thấy

If that ain’t you, then let me know, yeah

Nếu đó không phải là anh, thì hãy để cho em biết

“Cause training season” s over

Bởi vì kỳ huấn luyện đã kết thúc rồi

I tried to see my lovers in a good light

Em đã cố gắng nhìn nhận những người tình cũ của mình theo hướng tích cực

Don’t wanna do it just to be nice

Không muốn câu nệ nữa

Don’t wanna have to teach you how to love me right

Không muốn phải dạy anh cách để yêu em đúng cách

I hope it hits me like an arrow

Em hy vọng nó chạm vào em như một mũi tên

Someone with some potential

Ai đó tiềm năng để xây dựng mối quan hệ

Is it too much to ask for, who understands?

Liệu em có đòi hỏi quá nhiều không, có ai hiểu được em không?

I need someone to hold me close

Em cần ai đó để ôm em thật chặt

Deeper than I’ve ever known

Sâu sắc hơn em từng biết

Whose love feels like a rodeo

Tình yêu của người này cảm giác như một cuộc cưỡi ngựa

Knows just how to take control

Biết chính xác cách để kiểm soát

When I’m vulnerable

Khi em bị tổn thương

He’s straight talking to my soul

Anh ấy trò chuyện chạm thẳng đến tâm hồn em

Conversation overload

Cuộc trò chuyện quá tải

Got me feeling vertigo

Khiến em cảm thấy chóng mặt

Are you somebody who can go there?

Anh có phải là người mà có thể tiến tới không?

“Cause I don” t wanna have to show ya

Vì em không muốn phải cho anh thấy

If that ain’t you, then let me know, yeah

Nếu đó không phải là anh, thì hãy để cho em biết

“Cause training season” s over

Bởi vì kỳ huấn luyện đã kết thúc rồi

Can you compete?

Liệu anh có thể cạnh tranh không?

Now is your time

Giờ là thời cơ dành cho anh rồi đấy

Run when you hear that whistle blow

Hãy chạy khi anh nghe thấy tiếng còi thổi

Are you on my team

Anh sẽ cùng đội với em

Or stuck on the sidelines

Hay bị mắc kẹt bên lề

Waiting for someone to tell you to go?

Đang đợi ai đó bảo anh tiến tới?

For someone to tell you to go

Đợi ai đó bảo anh tiến tới

You should know I

Anh nên biết em

Need someone to hold me close

Cần ai đó để ôm em thật chặt

Deeper than I’ve ever known

Sâu sắc hơn em từng biết

Whose love feels like a rodeo

Tình yêu của người này cảm giác như một cuộc cưỡi ngựa

Knows just how to take control

Biết chính xác cách để kiểm soát

When I’m vulnerable

Khi em bị tổn thương

He’s straight talking to my soul (If that ain’t you then let me know, yeah)

Anh ấy trò chuyện chạm thẳng đến tâm hồn em

Conversation overload

Cuộc trò chuyện quá tải

Got me feeling vertigo

Khiến em cảm thấy chóng mặt

“Cause training season” s over

Vì kỳ huấn luyện đã kết thúc rồi

Training season’s over

Kỳ huấn luyện đã kết thúc