18 lượt xem

Lời bài hát Từ Cửu Môn Hồi Ức – Reii Cover

Nơi Trọng lâu tiến chânLời bài hát Nhân Sinh Quán - Jin Tuấn Nam đang hot trên TikTok - BlogAnChoi. Nhân Sinh Quán là bài hát được viết lại lời Việt từ nguyên tác bài Từ Cửu Môn Hồi Ức. Với giai điệu du dương cùng ca từ mang đậm chất triết lý nhân sinh,. Nơi Trọng lâu tiến chânQua nửa đời bâng khuângThấu thế sự đều hiểm độc như sương mờLần ra đi này chẳng ngoái đầu. https://bloganchoi.com/loi-bai-hat-nhan-sinh-quan-jin-tuan-nam-dang-hot-tren-tiktok/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - Lời bài hát Nhân Sinh Quán - Jin Tuấn Nam đang hot trên TikTok - BlogAnChoi. Nhân Sinh Quán là bài hát được viết lại lời Việt từ nguyên tác bài Từ Cửu Môn Hồi Ức. Với giai điệu du dương cùng ca từ mang đậm chất triết lý nhân sinh,. Nơi Trọng lâu tiến chânQua nửa đời bâng khuângThấu thế sự đều hiểm độc như sương mờLần ra đi này chẳng ngoái đầu. https://bloganchoi.com/loi-bai-hat-nhan-sinh-quan-jin-tuan-nam-dang-hot-tren-tiktok/Lời bài hát Nhân Sinh Quán - Jin Tuấn Nam đang hot trên TikTok - BlogAnChoi. Nhân Sinh Quán là bài hát được viết lại lời Việt từ nguyên tác bài Từ Cửu Môn Hồi Ức. Với giai điệu du dương cùng ca từ mang đậm chất triết lý nhân sinh,. Nơi Trọng lâu tiến chânQua nửa đời bâng khuângThấu thế sự đều hiểm độc như sương mờLần ra đi này chẳng ngoái đầu. https://bloghay.org/

Qua nửa đời bâng khuâng

Thấu thế sự đều hiểm độc như sương mờ

Lần ra đi này chẳng ngoái đầu

Chẳng cần tuyên cáo khắp nơiLời bài hát Nhân Sinh Quán - Jin Tuấn Nam đang hot trên TikTok - BlogAnChoi. Nhân Sinh Quán là bài hát được viết lại lời Việt từ nguyên tác bài Từ Cửu Môn Hồi Ức. Với giai điệu du dương cùng ca từ mang đậm chất triết lý nhân sinh,. Chẳng cần tuyên cáo khắp nơiTrước bài vị, ta chắp tayMưa cùng gió theo tục lệ xưa đến hội tụKiếp đào nắng mưaƯu sầu mãi tình thâm thuở xưaÁo mũ chỉnh tề đã lão nhân. https://bloganchoi.com/loi-bai-hat-nhan-sinh-quan-jin-tuan-nam-dang-hot-tren-tiktok/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - Lời bài hát Nhân Sinh Quán - Jin Tuấn Nam đang hot trên TikTok - BlogAnChoi. Nhân Sinh Quán là bài hát được viết lại lời Việt từ nguyên tác bài Từ Cửu Môn Hồi Ức. Với giai điệu du dương cùng ca từ mang đậm chất triết lý nhân sinh,. Chẳng cần tuyên cáo khắp nơiTrước bài vị, ta chắp tayMưa cùng gió theo tục lệ xưa đến hội tụKiếp đào nắng mưaƯu sầu mãi tình thâm thuở xưaÁo mũ chỉnh tề đã lão nhân. https://bloganchoi.com/loi-bai-hat-nhan-sinh-quan-jin-tuan-nam-dang-hot-tren-tiktok/Lời bài hát Nhân Sinh Quán - Jin Tuấn Nam đang hot trên TikTok - BlogAnChoi. Nhân Sinh Quán là bài hát được viết lại lời Việt từ nguyên tác bài Từ Cửu Môn Hồi Ức. Với giai điệu du dương cùng ca từ mang đậm chất triết lý nhân sinh,. Chẳng cần tuyên cáo khắp nơiTrước bài vị, ta chắp tayMưa cùng gió theo tục lệ xưa đến hội tụKiếp đào nắng mưaƯu sầu mãi tình thâm thuở xưaÁo mũ chỉnh tề đã lão nhân. https://bloghay.org/

Trước bài vị, ta chắp tay

Mưa cùng gió theo tục lệ xưa đến hội tụ

Kiếp đào nắng mưa

Ưu sầu mãi tình thâm thuở xưa

Áo mũ chỉnh tề đã lão nhân

Hoàng Tuyền buông chuyện xưa vướng chânLời bài hát Nhân Sinh Quán - Jin Tuấn Nam đang hot trên TikTok - BlogAnChoi. Nhân Sinh Quán là bài hát được viết lại lời Việt từ nguyên tác bài Từ Cửu Môn Hồi Ức. Với giai điệu du dương cùng ca từ mang đậm chất triết lý nhân sinh,. Hoàng Tuyền buông chuyện xưa vướng chânHí ca giờ còn khí khái đâuNhẹ múa xoay vòng khi ngẩng đầuLần sau cuối thế nhân chẳng thể lưu lạiBước nhầm Thiên giaKhuyên người mở tay buông cát ra. https://bloganchoi.com/loi-bai-hat-nhan-sinh-quan-jin-tuan-nam-dang-hot-tren-tiktok/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - Lời bài hát Nhân Sinh Quán - Jin Tuấn Nam đang hot trên TikTok - BlogAnChoi. Nhân Sinh Quán là bài hát được viết lại lời Việt từ nguyên tác bài Từ Cửu Môn Hồi Ức. Với giai điệu du dương cùng ca từ mang đậm chất triết lý nhân sinh,. Hoàng Tuyền buông chuyện xưa vướng chânHí ca giờ còn khí khái đâuNhẹ múa xoay vòng khi ngẩng đầuLần sau cuối thế nhân chẳng thể lưu lạiBước nhầm Thiên giaKhuyên người mở tay buông cát ra. https://bloganchoi.com/loi-bai-hat-nhan-sinh-quan-jin-tuan-nam-dang-hot-tren-tiktok/Lời bài hát Nhân Sinh Quán - Jin Tuấn Nam đang hot trên TikTok - BlogAnChoi. Nhân Sinh Quán là bài hát được viết lại lời Việt từ nguyên tác bài Từ Cửu Môn Hồi Ức. Với giai điệu du dương cùng ca từ mang đậm chất triết lý nhân sinh,. Hoàng Tuyền buông chuyện xưa vướng chânHí ca giờ còn khí khái đâuNhẹ múa xoay vòng khi ngẩng đầuLần sau cuối thế nhân chẳng thể lưu lạiBước nhầm Thiên giaKhuyên người mở tay buông cát ra. https://bloghay.org/

Hí ca giờ còn khí khái đâu

Nhẹ múa xoay vòng khi ngẩng đầu

Lần sau cuối thế nhân chẳng thể lưu lại

Bước nhầm Thiên gia

Khuyên người mở tay buông cát ra

Muốn cất giọng nhưng ca chẳng vangLời bài hát Nhân Sinh Quán - Jin Tuấn Nam đang hot trên TikTok - BlogAnChoi. Nhân Sinh Quán là bài hát được viết lại lời Việt từ nguyên tác bài Từ Cửu Môn Hồi Ức. Với giai điệu du dương cùng ca từ mang đậm chất triết lý nhân sinh,. Muốn cất giọng nhưng ca chẳng vangĐiểm phấn hoa gọi kẻ dối gianThương đau lại, thôi đứng chenTrà Phật kia chẳng dám vấy đenLàm phàm nhân nương theo tuyết hoa phong nguyệtBước vòng lâu Yến Chi. https://bloganchoi.com/loi-bai-hat-nhan-sinh-quan-jin-tuan-nam-dang-hot-tren-tiktok/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - Lời bài hát Nhân Sinh Quán - Jin Tuấn Nam đang hot trên TikTok - BlogAnChoi. Nhân Sinh Quán là bài hát được viết lại lời Việt từ nguyên tác bài Từ Cửu Môn Hồi Ức. Với giai điệu du dương cùng ca từ mang đậm chất triết lý nhân sinh,. Muốn cất giọng nhưng ca chẳng vangĐiểm phấn hoa gọi kẻ dối gianThương đau lại, thôi đứng chenTrà Phật kia chẳng dám vấy đenLàm phàm nhân nương theo tuyết hoa phong nguyệtBước vòng lâu Yến Chi. https://bloganchoi.com/loi-bai-hat-nhan-sinh-quan-jin-tuan-nam-dang-hot-tren-tiktok/Lời bài hát Nhân Sinh Quán - Jin Tuấn Nam đang hot trên TikTok - BlogAnChoi. Nhân Sinh Quán là bài hát được viết lại lời Việt từ nguyên tác bài Từ Cửu Môn Hồi Ức. Với giai điệu du dương cùng ca từ mang đậm chất triết lý nhân sinh,. Muốn cất giọng nhưng ca chẳng vangĐiểm phấn hoa gọi kẻ dối gianThương đau lại, thôi đứng chenTrà Phật kia chẳng dám vấy đenLàm phàm nhân nương theo tuyết hoa phong nguyệtBước vòng lâu Yến Chi. https://bloghay.org/

Điểm phấn hoa gọi kẻ dối gian

Thương đau lại, thôi đứng chen

Trà Phật kia chẳng dám vấy đen

Làm phàm nhân nương theo tuyết hoa phong nguyệt

Bước vòng lâu Yến Chi

Nát tan phận duyên xưaLời bài hát Nhân Sinh Quán - Jin Tuấn Nam đang hot trên TikTok - BlogAnChoi. Nhân Sinh Quán là bài hát được viết lại lời Việt từ nguyên tác bài Từ Cửu Môn Hồi Ức. Với giai điệu du dương cùng ca từ mang đậm chất triết lý nhân sinh,. Nát tan phận duyên xưaCất cao lên lời ca thâm tình nhưng chẳng thọLần ra đi này chẳng ngoái đầuChẳng cần tuyên cáo khắp nơiGương lặng soi, phủ kín điMưa cùng gió theo tục lệ xưa, đến hội tụ. https://bloganchoi.com/loi-bai-hat-nhan-sinh-quan-jin-tuan-nam-dang-hot-tren-tiktok/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - Lời bài hát Nhân Sinh Quán - Jin Tuấn Nam đang hot trên TikTok - BlogAnChoi. Nhân Sinh Quán là bài hát được viết lại lời Việt từ nguyên tác bài Từ Cửu Môn Hồi Ức. Với giai điệu du dương cùng ca từ mang đậm chất triết lý nhân sinh,. Nát tan phận duyên xưaCất cao lên lời ca thâm tình nhưng chẳng thọLần ra đi này chẳng ngoái đầuChẳng cần tuyên cáo khắp nơiGương lặng soi, phủ kín điMưa cùng gió theo tục lệ xưa, đến hội tụ. https://bloganchoi.com/loi-bai-hat-nhan-sinh-quan-jin-tuan-nam-dang-hot-tren-tiktok/Lời bài hát Nhân Sinh Quán - Jin Tuấn Nam đang hot trên TikTok - BlogAnChoi. Nhân Sinh Quán là bài hát được viết lại lời Việt từ nguyên tác bài Từ Cửu Môn Hồi Ức. Với giai điệu du dương cùng ca từ mang đậm chất triết lý nhân sinh,. Nát tan phận duyên xưaCất cao lên lời ca thâm tình nhưng chẳng thọLần ra đi này chẳng ngoái đầuChẳng cần tuyên cáo khắp nơiGương lặng soi, phủ kín điMưa cùng gió theo tục lệ xưa, đến hội tụ. https://bloghay.org/

Cất cao lên lời ca thâm tình nhưng chẳng thọ

Lần ra đi này chẳng ngoái đầu

Chẳng cần tuyên cáo khắp nơi

Gương lặng soi, phủ kín đi

Mưa cùng gió theo tục lệ xưa, đến hội tụ

Kiếp đào nắng mưaLời bài hát Nhân Sinh Quán - Jin Tuấn Nam đang hot trên TikTok - BlogAnChoi. Nhân Sinh Quán là bài hát được viết lại lời Việt từ nguyên tác bài Từ Cửu Môn Hồi Ức. Với giai điệu du dương cùng ca từ mang đậm chất triết lý nhân sinh,. Kiếp đào nắng mưaƯu sầu mãi tình thâm thuở xưaÁo mũ chỉnh tề đã lão nhânHoàng Tuyền buông chuyện xưa vướng chânHí ca giờ còn khí khái đâuNhẹ múa xoay vòng khi ngẩng đầu. https://bloganchoi.com/loi-bai-hat-nhan-sinh-quan-jin-tuan-nam-dang-hot-tren-tiktok/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - Lời bài hát Nhân Sinh Quán - Jin Tuấn Nam đang hot trên TikTok - BlogAnChoi. Nhân Sinh Quán là bài hát được viết lại lời Việt từ nguyên tác bài Từ Cửu Môn Hồi Ức. Với giai điệu du dương cùng ca từ mang đậm chất triết lý nhân sinh,. Kiếp đào nắng mưaƯu sầu mãi tình thâm thuở xưaÁo mũ chỉnh tề đã lão nhânHoàng Tuyền buông chuyện xưa vướng chânHí ca giờ còn khí khái đâuNhẹ múa xoay vòng khi ngẩng đầu. https://bloganchoi.com/loi-bai-hat-nhan-sinh-quan-jin-tuan-nam-dang-hot-tren-tiktok/Lời bài hát Nhân Sinh Quán - Jin Tuấn Nam đang hot trên TikTok - BlogAnChoi. Nhân Sinh Quán là bài hát được viết lại lời Việt từ nguyên tác bài Từ Cửu Môn Hồi Ức. Với giai điệu du dương cùng ca từ mang đậm chất triết lý nhân sinh,. Kiếp đào nắng mưaƯu sầu mãi tình thâm thuở xưaÁo mũ chỉnh tề đã lão nhânHoàng Tuyền buông chuyện xưa vướng chânHí ca giờ còn khí khái đâuNhẹ múa xoay vòng khi ngẩng đầu. https://bloghay.org/

Ưu sầu mãi tình thâm thuở xưa

Áo mũ chỉnh tề đã lão nhân

Hoàng Tuyền buông chuyện xưa vướng chân

Hí ca giờ còn khí khái đâu

Nhẹ múa xoay vòng khi ngẩng đầu

Lần sau cuối thế nhân chẳng thể lưu lạiLời bài hát Nhân Sinh Quán - Jin Tuấn Nam đang hot trên TikTok - BlogAnChoi. Nhân Sinh Quán là bài hát được viết lại lời Việt từ nguyên tác bài Từ Cửu Môn Hồi Ức. Với giai điệu du dương cùng ca từ mang đậm chất triết lý nhân sinh,. Lần sau cuối thế nhân chẳng thể lưu lạiBước nhầm Thiên GiaKhuyên người mở tay buông cát raDắt tuấn mã ngắm phố với aiTài tử giai nhân nên giai thoạiƯu thương lại, nuốt khổ đau. https://bloganchoi.com/loi-bai-hat-nhan-sinh-quan-jin-tuan-nam-dang-hot-tren-tiktok/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - Lời bài hát Nhân Sinh Quán - Jin Tuấn Nam đang hot trên TikTok - BlogAnChoi. Nhân Sinh Quán là bài hát được viết lại lời Việt từ nguyên tác bài Từ Cửu Môn Hồi Ức. Với giai điệu du dương cùng ca từ mang đậm chất triết lý nhân sinh,. Lần sau cuối thế nhân chẳng thể lưu lạiBước nhầm Thiên GiaKhuyên người mở tay buông cát raDắt tuấn mã ngắm phố với aiTài tử giai nhân nên giai thoạiƯu thương lại, nuốt khổ đau. https://bloganchoi.com/loi-bai-hat-nhan-sinh-quan-jin-tuan-nam-dang-hot-tren-tiktok/Lời bài hát Nhân Sinh Quán - Jin Tuấn Nam đang hot trên TikTok - BlogAnChoi. Nhân Sinh Quán là bài hát được viết lại lời Việt từ nguyên tác bài Từ Cửu Môn Hồi Ức. Với giai điệu du dương cùng ca từ mang đậm chất triết lý nhân sinh,. Lần sau cuối thế nhân chẳng thể lưu lạiBước nhầm Thiên GiaKhuyên người mở tay buông cát raDắt tuấn mã ngắm phố với aiTài tử giai nhân nên giai thoạiƯu thương lại, nuốt khổ đau. https://bloghay.org/

Bước nhầm Thiên Gia

Khuyên người mở tay buông cát ra

Dắt tuấn mã ngắm phố với ai

Tài tử giai nhân nên giai thoại

Ưu thương lại, nuốt khổ đau

Trà Phật kia giờ sao khó cầuLời bài hát Nhân Sinh Quán - Jin Tuấn Nam đang hot trên TikTok - BlogAnChoi. Nhân Sinh Quán là bài hát được viết lại lời Việt từ nguyên tác bài Từ Cửu Môn Hồi Ức. Với giai điệu du dương cùng ca từ mang đậm chất triết lý nhân sinh,. Trà Phật kia giờ sao khó cầuChỉ còn đây tấc đất tháng hai xuân về. https://bloganchoi.com/loi-bai-hat-nhan-sinh-quan-jin-tuan-nam-dang-hot-tren-tiktok/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - Lời bài hát Nhân Sinh Quán - Jin Tuấn Nam đang hot trên TikTok - BlogAnChoi. Nhân Sinh Quán là bài hát được viết lại lời Việt từ nguyên tác bài Từ Cửu Môn Hồi Ức. Với giai điệu du dương cùng ca từ mang đậm chất triết lý nhân sinh,. Trà Phật kia giờ sao khó cầuChỉ còn đây tấc đất tháng hai xuân về. https://bloganchoi.com/loi-bai-hat-nhan-sinh-quan-jin-tuan-nam-dang-hot-tren-tiktok/Lời bài hát Nhân Sinh Quán - Jin Tuấn Nam đang hot trên TikTok - BlogAnChoi. Nhân Sinh Quán là bài hát được viết lại lời Việt từ nguyên tác bài Từ Cửu Môn Hồi Ức. Với giai điệu du dương cùng ca từ mang đậm chất triết lý nhân sinh,. Trà Phật kia giờ sao khó cầuChỉ còn đây tấc đất tháng hai xuân về. https://bloghay.org/

Chỉ còn đây tấc đất tháng hai xuân về.