569 lượt xem

Lời Bài Hát Whatever – Kygo, Ava Max

There’s a space in my heart

Có một khoảng trống trong trái tim em

When it all comes crashing down

Khi mọi thứ đổ vỡ loảng xoảng

Anytime I hear your name out in public

Bất cứ lúc nào em nghe tên anh giữa công chúng

There’s a place that I go

Có một nơi mà em đi

Every time that you’re in town

Mỗi khi mà anh tới thị trấn

It’s just me and the knots in my stomach

Chỉ có em và những nút thắt trong dạ dày

And it’s true

Và đó là sự thật

It wasn’t easy

Mọi thứ không dễ dàng

Getting over you

Tập quên anh đi

But that’s just what I had to do

Nhưng đó chỉ là điều em đã phải làm

Whatever, whatever

Dù gì thì

We were never good together

Chúng ta cũng chẳng tốt đẹp khi ở cạnh nhau

I’ll be here and you stay there

Em sẽ ở đây và anh ở lại đó

Truth is I never cared

Sự thật là em đã chẳng bao giờ bận tâm

Whatever, whatever

Dù sao thì

Two years, that ain’t forever

Hai năm, đó không phải là mãi mãi

I’ll be here and you stay there

Em sẽ ở đây và anh ở lại đó

Won’t see me cry no tears

Sẽ không thấy em rơi thêm giọt nước mắt nào nữa

Whatever, whatever

Dù thế nào cũng

Won’t see me cry no tears

Sẽ không thấy em rơi thêm giọt nước mắt nào nữa

Whatever, whatever

Dù thế nào cũng

Won’t see me cry no tears

Sẽ không thấy em rơi thêm giọt nước mắt nào nữa

Whatever, whatever

Dù thế nào cũng

Won’t see me cry no tears

Sẽ không thấy em rơi thêm giọt nước mắt nào nữa

Whatever, whatever

Dù thế nào cũng

Won’t see me cry no tears

Sẽ không thấy em rơi thêm giọt nước mắt nào nữa

Never mind, never mind

Không bao giờ để tâm

Feels like you were never mine

Cảm giác như anh không bao giờ thuộc về em vậy

Go lose myself

Cứ dần đánh mất chính mình

In the arms of a stranger

Trong vòng tay của một người lạ

And yeah, it sucks

Và nó thật tệ

Sometimes in love

Đôi khi trong tình yêu

You try your best but it doesn’t work out

Ta cố gắng hết sức nhưng chẳng mang lại kết quả tốt đẹp

And it don’t matter either way, oh yeah

Và dù bằng cách nào, nó cũng chẳng còn ý nghĩa

Whatever, whatever

Dù gì thì

We were never good together

Chúng ta cũng chẳng tốt đẹp khi ở cạnh nhau

I’ll be here and you stay there

Em sẽ ở đây và anh ở lại đó

Truth is I never cared

Sự thật là em đã chẳng bao giờ bận tâm

Whatever, whatever

Dù sao thì

Two years, that ain’t forever

Hai năm, đó không phải là mãi mãi

I’ll be here and you stay there

Em sẽ ở đây và anh ở lại đó

Won’t see me cry no tears

Sẽ không thấy em rơi thêm giọt nước mắt nào nữa

Whatever, whatever

Dù thế nào cũng

Won’t see me cry no tears

Sẽ không thấy em rơi thêm giọt nước mắt nào nữa

Whatever, whatever

Dù thế nào cũng

Won’t see me cry no tears

Sẽ không thấy em rơi thêm giọt nước mắt nào nữa

Whatever, whatever

Dù thế nào cũng

Won’t see me cry no tears

Sẽ không thấy em rơi thêm giọt nước mắt nào nữa

Whatever, whatever

Dù thế nào cũng

Won’t see me cry no tears

Sẽ không thấy em rơi thêm giọt nước mắt nào nữa

Whatever, whatever

Dù gì thì

We were never good together

Chúng ta cũng chẳng tốt đẹp khi ở cạnh nhau

I’ll be here and you stay there

Em sẽ ở đây và anh ở lại đó

Truth is I never cared

Sự thật là em đã chẳng bao giờ bận tâm

Whatever, whatever

Dù sao thì

Two years, that ain’t forever

Hai năm, đó không phải là mãi mãi

I’ll be here and you stay there

Em sẽ ở đây và anh ở lại đó

Won’t see me cry no tears

Sẽ không thấy em rơi thêm giọt nước mắt nào nữa