67 lượt xem

OTP là gì ?

 


OTP là viết tắt của cụm từ “One-Time Password” (mật khẩu một lần dùng). Đây là một loại mã xác thực (authentication code) được sử dụng để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân trong quá trình đăng nhập hoặc thực hiện các giao dịch trực tuyến.

OTP thường được tạo ra bằng cách sử dụng một thuật toán mã hóa, có thể dựa trên thời gian (time-based), số thứ tự (sequence-based) hoặc sự đồng bộ với các thiết bị đăng nhập khác (out-of-band authentication). Mã OTP được tạo ra chỉ có thể được sử dụng một lần duy nhất trong một khoảng thời gian ngắn trước khi hết hiệu lực, do đó đảm bảo tính bảo mật cao hơn so với mật khẩu cố định.

Các ứng dụng sử dụng OTP để bảo vệ tài khoản và dữ liệu cá nhân của người dùng bao gồm các trang web ngân hàng, các trang mạng xã hội, các ứng dụng giao tiếp trực tuyến và các ứng dụng đăng nhập dịch vụ.