81 lượt xem

Tệp EX01 là gì ?

Tệp mở rộng EX01 được liên kết với Encase Forensic, một phần mềm cho Microsoft Windows cho phép các nhà điều tra có được dữ liệu từ điện thoại, ổ cứng, phương tiện có thể tháo rời, v.v.

Có vẻ như tệp .EX01 là một hình ảnh đĩa được phục hồi bằng các công cụ pháp y.

Các tệp có phần mở rộng tệp EX01 thường được sử dụng bởi Forensic từ Guidance Software Inc.

Cách mở: Sử dụng Encase pháp y để mở các tệp .EX01.

Cách chuyển đổi: Có thể có thể được xuất sang các định dạng khác.