113 lượt xem

Thế Giới Hoàn Mỹ

DANH SÁCH CHƯƠNG

 • Chương 1: Đại Hoang
 • Chương 2: Triều khí bừng bừng
 • Chương 3: Cốt văn
 • Chương 4: Tế Linh
 • Chương 5: Tắm thuốc
 • Chương 6: Nâng đỉnh
 • Chương 7: Chuẩn bị
 • Chương 8: Ngô Mộc Sào
 • Chương 9: Thanh Lân Ưng
 • Chương 10: Hung uy
 • Chương 11: Tổ khí
 • Chương 12: Phản tổ
 • Chương 13: Bí Cốt Bảo Thư
 • Chương 14: Triều khí bừng bừng
 • Chương 15: Ngang ngược
 • Chương 16: Nhóc tỳ ra oai
 • Chương 17: Chịu thua
 • Chương 18: Bảo Thuật
 • Chương 19: Sơn lâm bạo động
 • Chương 20: Tranh đoạt
 • Chương 21: Kinh biến
 • Chương 22: Toan Nghê
 • Chương 23: Địch
 • Chương 24: Chém giết
 • Chương 25: Bảo cụ
 • Chương 26: Tế linh Bái thôn
 • Chương 27: Đánh bại
 • Chương 28: Kết thúc
 • Chương 29: Phong vân chuyển động
 • Chương 30: Di luân du phu
 • Chương 31: Tiểu Cô Sơn Trấn
 • Chương 32: Tẩy lễ
 • Chương 33: Lột xác kinh người
 • Chương 34: Thiên tài
 • Chương 35: Ngôi làng kinh khủng
 • Chương 36: Sốc nặng
 • Chương 37: Trở mặt
 • Chương 38: Ngang ngược
 • Chương 39: Quyết đấu Bảo Thuật
 • Chương 40: Mạnh và yếu
 • Chương 41: Liễu thần
 • Chương 42: Cường giả
 • Chương 43: Sóng lớn cuộn trào
 • Chương 44: Tứ đại cường giả
 • Chương 45: Chấn động
 • Chương 46: Điềm báo
 • Chương 47: Sâu trong dãy núi
 • Chương 48: Tai họa kéo đến
 • Chương 49: Họa loạn đại địa
 • Chương 50: Máu chảy mười vạn dặm
 • Chương 51: Lại thấy ánh mặt trời
 • Chương 52: Chim tước đỏ như lửa
 • Chương 53: Tự cường
 • Chương 54: Chu Yếm
 • Chương 55: Bàn Huyết (Thay máu)
 • Chương 56: Thân thế
 • Chương 57: Chí tôn trời sinh
 • Chương 58: Đau đớn
 • Chương 59: Thạch Tử Lăng
 • Chương 60: Phát điên
 • Chương 61: Ai dám tranh phong
 • Chương 62: Trùng đồng
 • Chương 63: Nhóc tỳ
 • Chương 64: Nguyên Thủy Chân Giải
 • Chương 65: Tu hành
 • Chương 66: Thập Vạn Cực Cảnh
 • Chương 67: Siêu phàm
 • Chương 68: Ngây dại
 • Chương 69: Độc Giác Thú
 • Chương 70: Đại Hoang huyết lộ hành
 • Chương 71: Phá gia chi tử
 • Chương 72: Mỹ nữ
 • Chương 73: Ra khỏi Đại Hoang
 • Chương 74: Một “mình” khác
 • Chương 75: Thỏa mãn rời đi
 • Chương 76: To gan lớn mật
 • Chương 77: Thạch Quốc chấn động
 • Chương 78: Trở về
 • Chương 79: Nguy cơ
 • Chương 80: Hung khấu
 • Chương 81: Động Thiên
 • Chương 82: Dùng dao mổ trâu giết gà
 • Chương 83: Một mình vào ổ cướp
 • Chương 84: Cuộc chiến sinh tử
 • Chương 85: Chém Tế Linh
 • Chương 86: Thu hoạch
 • Chương 87: Cây Liễu thông thiên
 • Chương 88: Hư Thần giới
 • Chương 89: Cực phẩm
 • Chương 90: Thích Nhất Uống Sữa Thú
 • Chương 91: Cướp giật
 • Chương 92: Cướp giỏi nhất
 • Chương 93: Vơ vét thành công
 • Chương 94: Phá kỷ lục của Thạch Nghị
 • Chương 95: Kinh thế
 • Chương 96: Trở thành truyền thuyết
 • Chương 97: Phong vân tụ hội Bổ Thiên Các
 • Chương 98: Nội tình của Tịnh Thổ
 • Chương 99: Vượt ải
 • Chương 100: Làm một việc lớn
 • Chương 101: Chiến trường thứ hai
 • Chương 102: Một búa quật ngã
 • Chương 103: Thật đáng thương
 • Chương 104: Thần vũ ngút trời
 • Chương 105: Ung dung bình tĩnh
 • Chương 106: Khảo nghiệm kết thúc
 • Chương 107: Tội phạm truy nã của Tịnh Thổ
 • Chương 108: Vô đề
 • Chương 109: Thiên tài doanh
 • Chương 110: Xung đột đẫm máu
 • Chương 111: Tế Linh của Tịnh Thổ
 • Chương 112: Chuyện thần quái từ thời Thượng Cổ
 • Chương 113: Là chết hay là cơ duyên
 • Chương 114: Thân phận bại lộ
 • Chương 115: Vô đề
 • Chương 116: Đoạn Không thành
 • Chương 117: Bão táp tích trữ
 • Chương 118: Bách Đoạn sơn
 • Chương 119: Thằng bé hung tàn
 • Chương 120: Thu hoạch di chủng
 • Chương 121: Bảy Động Thiên
 • Chương 122: Cảnh ngộ
 • Chương 123: Đánh bại Sư Tử chín đầu
 • Chương 124: Thần Quật
 • Chương 125: Nướng ra một thần linh
 • Chương 126: Ấu Thần
 • Chương 127: Vũ tộc
 • Chương 128: Săn bắn trong mưa
 • Chương 129: Thông Linh
 • Chương 130: Người phong ấn
 • Chương 131: Vô đề
 • Chương 132: Lông chim đầy trời
 • Chương 133: Tài cao chót vót
 • Chương 134: Thái Nhất Chân Thủy
 • Chương 135: Uống sạch
 • Chương 136: Khí tức của Chí Tôn
 • Chương 137: Đồng lõa
 • Chương 138: Đại thắng
 • Chương 139: Con cháu Võ Vương phủ
 • Chương 140: Thiếu niên hung mãnh
 • Chương 141: Giương cao hung uy của nhân tộc
 • Chương 142: Ăn như gió cuốn
 • Chương 143: Thần triều*
 • Chương 144: Chí bảo trong di tích
 • Chương 145: Phân Bảo Nhai
 • Chương 146: Kiếm cổ
 • Chương 147: Vô đề
 • Chương 148: Kim Cương thần lực
 • Chương 149: Kiếm gãy chém bát phương
 • Chương 150: Kim Sí Bằng điểu*
 • Chương 151: Anh dũng phục Bằng
 • Chương 152: Quét sạch
 • Chương 153: Tiến quân
 • Chương 154: Thần viên
 • Chương 155: Vườn thuốc
 • Chương 156: Đả Thần Thạch
 • Chương 157: Bất Lão Tuyền
 • Chương 158: Tất cả đều là của ta!
 • Chương 159: Thắng lợi trở về
 • Chương 160: Cấm khu Thiên Cốt
 • Chương 161: Trùng Đồng
 • Chương 162: Thế giới màu máu
 • Chương 163: Cắn lỗ tai
 • Chương 164: Trung tâm Bách Đoạn
 • Chương 165: Bảo địa của thần hầu
 • Chương 166: Rượu Hầu Nhi
 • Chương 167: Thu hoạch rất lớn
 • Chương 168: Bồ Ma thụ
 • Chương 169: Đoạt được Thánh dược
 • Chương 170: Sinh linh bên trong kén
 • Chương 171: Chín Động Thiên
 • Chương 172: Ly khai
 • Chương 173: Uy nghiêm của Nhân Hoàng
 • Chương 174: Phong ba
 • Chương 175: Vô Đề
 • Chương 176: Vô Đề
 • Chương 177: Kết giao
 • Chương 178: Bị đánh
 • Chương 179: Kim Tuyền Ba Văn công
 • Chương 180: Tế Linh thức tỉnh
 • Chương 181: Dung hợp
 • Chương 182: Côn Bằng
 • Chương 183: Mạnh mẽ nghiền ép
 • Chương 184: Ba tên mập
 • Chương 185: Quyết đấu Bằng thuật
 • Chương 186: Tế Linh chiến
 • Chương 187: Gấp rút
 • Chương 188: Lôi kiếp
 • Chương 189: Thần dịch
 • Chương 190: Tận thế
 • Chương 191: Khách đến từ Thần Sơn
 • Chương 192: Mưa Thần Linh
 • Chương 193: Trên dưới một lòng
 • Chương 194: Thủy Tổ
 • Chương 195: Phá vòng vây
 • Chương 196: Đại kiếp nạn chấm dứt
 • Chương 197: Lạc Hoàng lĩnh*
 • Chương 198: Bát Trân Kê
 • Chương 199: Trở lại Thạch thôn
 • Chương 200: Vui sướng
 • Chương 201: Nơi ký thác tâm linh
 • Chương 202: Vô Đề
 • Chương 203: Thuần Huyết
 • Chương 204: Trở Lại Hư Thần Giới
 • Chương 205: Thu Đại Lễ
 • Chương 206: Đại Khai Sát Giới
 • Chương 207: Đánh đâu thắng đó
 • Chương 208: Sách thần Thái Cổ
 • Chương 209: Không còn lo âu
 • Chương 210: Động thiên phúc địa
 • Chương 211: Một mình chiến Vũ Tộc
 • Chương 212: Pháp chỉ của Thần Linh
 • Chương 213: Xúc phạm Thần Linh
 • Chương 214: Tư chất ngút trời
 • Chương 215: Vô Đề
 • Chương 216: Đại địch
 • Chương 217: Hi vọng
 • Chương 218: Mười Động Thiên
 • Chương 219: Thiếu niên Chí Tôn
 • Chương 220: Quét ngang
 • Chương 221: Chấn động Hoang Vực
 • Chương 222: Tôn Giả Thần Sơn
 • Chương 223: Thập Hung Di Thuật
 • Chương 224: Thành Giao
 • Chương 225: Cực Cảnh Tẩy Lễ
 • Chương 226: Tái Diễn
 • Chương 227: Lại Biến Hóa
 • Chương 228: Thành Công Cực Điểm
 • Chương 229: Sơ Văn
 • Chương 230: Võ Vương Phủ
 • Chương 231: Đơn Giản Và Trực Tiếp
 • Chương 232: Bố trí ổn thỏa
 • Chương 233: Thiên Thần Sơn
 • Chương 234: Xung đột và cường thế
 • Chương 235: Bắc Hải
 • Chương 236: Vùng đất tử vong
 • Chương 237: Câu đố còn sót lại từ Thượng Cổ
 • Chương 238: Máu nhuộm biển xanh
 • Chương 239: Xé đôi
 • Chương 240: Hang ổ thật sự
 • Chương 241: Phiêu lưu vạn cổ
 • Chương 242: Hậu nhân Hải Thần
 • Chương 243: Hỗn chiến
 • Chương 244: Tỉnh ngộ
 • Chương 245: Thân thể thành linh
 • Chương 246: Con đường chân chính
 • Chương 247: Đối thủ xinh đẹp
 • Chương 248: Thánh Chiến: Đối thủ xinh đẹp
 • Chương 249: Đắp lại chân ngã: Đối thủ xinh đẹp
 • Chương 250: Xuất quan: Đối thủ xinh đẹp
 • Chương 251: Chiến quần hùng: Đối thủ xinh đẹp
 • Chương 252: Thiếu niên thiên kiêu: Đối thủ xinh đẹp
 • Chương 253: Đại quyết chiến: Đối thủ xinh đẹp
 • Chương 254: Thần tàng Côn Bằng mở ra: Đối thủ xinh đẹp
 • Chương 255: Đoạt bảo: Đối thủ xinh đẹp
 • Chương 256: Bảo tàng
 • Chương 257: Thiên Hoang
 • Chương 258: Phù cốt Côn Bằng
 • Chương 259: Huyết chiến bát Phương
 • Chương 260: Giải thoát
 • Chương 261: Bảo thuật chân chính đến từ Hóa Ma Động
 • Chương 262: Kết thúc ở Cấm Kỵ Hải
 • Chương 263: Trở về
 • Chương 264: Thập Ngũ gia
 • Chương 265: Đại Ma Thần
 • Chương 266: Nổi giận
 • Chương 267: Gia pháp
 • Chương 268: Quả quyết
 • Chương 269: Võ Vương
 • Chương 270: Quyết đấu ở Hoàng Đô
 • Chương 271: Thần tiễn vô song
 • Chương 272: Vũ Vương
 • Chương 273: Thạch Tử Đằng
 • Chương 274: Thần khí
 • Chương 275: Lực ép Vũ tộc
 • Chương 276: Sinh linh Thần Sơn
 • Chương 277: Đại chiến ở Hoàng Đô kết thúc
 • Chương 278: Trở về từ hải ngoại
 • Chương 279: Lại trở về rồi
 • Chương 280: Hồ Ly Tinh
 • Chương 281: Quyết định cường thế
 • Chương 282: Phòng đấu giá Cốt Cổ
 • Chương 283: Thu hoạch cực lớn
 • Chương 284: Kỳ trân dị bảo
 • Chương 285: Bất Diệt Kim Thân
 • Chương 286: Thần vật khó nắm
 • Chương 287: Trùng Đồng
 • Chương 288: Có bệnh thì phải trị
 • Chương 289: Anh kiệt tụ hội
 • Chương 290: Tiên tử đến từ vực ngoại
 • Chương 291: Ma nữ lại xuất hiện
 • Chương 292: Chiến tiên tử
 • Chương 293: Tập hợp các lá bài tẩy
 • Chương 294: Phong ba
 • Chương 295: Trấn áp Ma Chu
 • Chương 296: Xung đột càng trầm trọng hơn
 • Chương 297: Không khoan nhượng
 • Chương 298: Lao tù Hoang Vực
 • Chương 299: Tặng đầu người
 • Chương 300: Vũ tộc phẫn nộ
 • Chương 301: Cường thế thẳng tiến
 • Chương 302: Bát Hung kiếm
 • Chương 303: Đại náo Vũ Vương phủ
 • Chương 304: Vũ Đạo Cửu Trùng Thiên
 • Chương 305: Ảnh chiếu Vũ Thần
 • Chương 306: Đến tột cùng là người nào
 • Chương 307: Phân rõ ra
 • Chương 308: Pháp chỉ thê thảm
 • Chương 309: Một mình tiến vào Võ Vương phủ
 • Chương 310: Ta tên Thạch Hạo
 • Chương 311: Chiêu cáo với thiên hạ
 • Chương 312: Chiến Thạch Tử Đằng
 • Chương 313: Đánh bại
 • Chương 314: Không thể chiến một trận
 • Chương 315: Song tiên
 • Chương 316: Hỗn Thiên
 • Chương 317: Hoàng cung
 • Chương 318: Bễ nghễ
 • Chương 319: Cánh tay trái của Thần
 • Chương 320: Tiểu tổ tông
 • Chương 321: Uy hiếp sinh linh thuần huyết
 • Chương 322: Thiếu niên hung tàn
 • Chương 323: Diệt Ma Chu
 • Chương 324: Chém tôn giả
 • Chương 325: Trận chiến huy hoàng khép lại
 • Chương 326: Hoang Thiên hầu
 • Chương 327: Cổ điện
 • Chương 328: Tổ địa của Hỏa tộc
 • Chương 329: Khu vực đỏ đậm
 • Chương 330: Thần phủ
 • Chương 331: Đột phá cực cảnh ở Thần Điện
 • Chương 332: Thăng hoa đến cực điểm
 • Chương 333: Kẻ chặn đường đều chém
 • Chương 334: Minh Văn
 • Chương 335: Một tờ kinh thư
 • Chương 336: Phương thuốc cổ xưa
 • Chương 337: Thạch Nghị ứng chiến
 • Chương 338: Trùng Đồng ước chiến
 • Chương 339: Cách không đối lập
 • Chương 340: Liên tiếp phá kỷ lục
 • Chương 341: Hồ Ma Linh
 • Chương 342: Kim thân bất hoại
 • Chương 343: Cuộc chiến của thiếu niên Chí Tôn
 • Chương 344: Chiến trường Thiên Không
 • Chương 345: Tiến hành từng bước
 • Chương 346: Ân tình của Hỏa Hoàng
 • Chương 347: Mồi câu
 • Chương 348: Thu hoạch to lớn
 • Chương 349: Xuất quan
 • Chương 350: Chu Tước
 • Chương 351: Lai lịch
 • Chương 352: Thánh Hoàng cung
 • Chương 353: Dục hỏa luyện kim thân*
 • Chương 354: Bốn kích của Thái Cổ Chu Tước
 • Chương 355: Hồ Niết Bàn
 • Chương 356: Chí Tôn cốt tái sinh
 • Chương 357: Cốt uy
 • Chương 358: Bức tường Thần Ma
 • Chương 359: Vừa thấy bí ẩn
 • Chương 360: Tôi luyện
 • Chương 361: Thiếu niên vực ngoại tụ hợp
 • Chương 362: Đệ tử Bổ Thiên
 • Chương 363: Lựa chọn
 • Chương 364: Sát cơ
 • Chương 365: Ngông nghênh giết sạch
 • Chương 366: Thiên hạ hữu địch
 • Chương 367: Gia đình
 • Chương 368: Hứng thú trẻ con
 • Chương 369: Bão táp nổi lên
 • Chương 370: Ngày quyết chiến
 • Chương 371: Mở ra chiến trường phủ đầy bụi
 • Chương 372: Chu Tước vs Kỳ Lân
 • Chương 373: Cuộc chiến giữa hai người mang họ Thạch
 • Chương 374: Uy lực của Trùng Đồng
 • Chương 375: Cực tốc
 • Chương 376: Thiên kiêu quyết chiến
 • Chương 377: Thần thông ra hết quyết sinh tử
 • Chương 378: Vá trời (Bổ Thiên)
 • Chương 379: Thượng Thương kiếp quang
 • Chương 380: Chém Trùng Đồng giả
 • Chương 381: Khen thưởng phong phú
 • Chương 382: Chàng trai bên trong lửa thần
 • Chương 383: Hỗn loạn
 • Chương 384: Tế sống
 • Chương 385: Kiếm ý của thánh nhân
 • Chương 386: Tôn giả cùng ra tay
 • Chương 387: Càn quét
 • Chương 388: Không sợ Bổ Thiên giáo
 • Chương 389: Tập kích Vực Sứ
 • Chương 390: Pháp khí Hỗn Độn
 • Chương 391: Đoạt tạo hóa Thần Linh
 • Chương 392: Chí bảo
 • Chương 393: Thần phạt
 • Chương 394: Cô gái bí ẩn
 • Chương 395: Vương mười bốn tuổi
 • Chương 396: Liệt Trận
 • Chương 397: Một cọng cỏ chém cả ngôi sao
 • Chương 398: Thần thụ Tế Linh
 • Chương 399: Sinh linh vực ngoại gặp mặt
 • Chương 400: Bá đạo
 • Chương 401: Không gì địch nổi
 • Chương 402: Quần hùng tập trung
 • Chương 403: Cầm – Thú đại phát thần uy
 • Chương 404: “Người thân” Bất Lão sơn
 • Chương 405: Thạch Hạo tái hiện
 • Chương 406: Chém Vương
 • Chương 407: Ngang tàn tới cùng
 • Chương 408: Vòng Ngũ Hành
 • Chương 409: Tư thế vô địch
 • Chương 410: Tìm kiếm phương pháp đột phá
 • Chương 411: Truyền thừa của tổ địa Thạch tộc
 • Chương 412: Linh dược quan trọng
 • Chương 413: Kim Sí Đại Bằng
 • Chương 414: Ngoài Ý Muốn
 • Chương 415: Dược Đô
 • Chương 416: Hoàng cốt
 • Chương 417: Thần cốc kỳ dược
 • Chương 418: Linh căn đệ nhất thiên hạ
 • Chương 419: Thân thể Kim đan
 • Chương 420: Lột xác thành công
 • Chương 421: Lai lịch của cô gái áo xám
 • Chương 422: Trùng Đồng giả thời thượng cổ
 • Chương 423: Kỳ dược
 • Chương 424: Bên trên Hoàng kim
 • Chương 425: Thế giới hộp báu
 • Chương 426: Mở ra
 • Chương 427: Xuất thế
 • Chương 428: Thức ăn của thần trùng
 • Chương 429: Pháp chỉ của Bất Lão sơn
 • Chương 430: Thiên Thần Sơn bí mật
 • Chương 431: Sự thật đầy đáng sợ
 • Chương 432: Vác vợ về thôn
 • Chương 433: Kinh động tới Liễu Thần
 • Chương 434: Pháp tướng kinh thế
 • Chương 435: Thiên Nhân tộc
 • Chương 436: Con đường sống
 • Chương 437: Bằng tộc giá lâm
 • Chương 438: Nhắm vào Kim Sí Đại Bằng
 • Chương 439: Sắp loạn
 • Chương 440: Thu hoạch khổng lồ
 • Chương 441: Rời đi
 • Chương 442: Thần tàng Chí Tôn
 • Chương 443: Thiên biến
 • Chương 444: Đại kiếp nạn
 • Chương 445: Thần thánh như cỏ rác
 • Chương 446: Dẫn đạo nhập thể
 • Chương 447: Tiên tử luận kiếp
 • Chương 448: Chân tướng về tám vực
 • Chương 449: Xông vào
 • Chương 450: Thần uy của Hoang Thiên hầu
 • Chương 451: Uy áp các Vương
 • Chương 452: Ai cùng tranh phong
 • Chương 453: Trung ương Thiên Cung
 • Chương 454: Nhân Hoàng Thạch Hạo
 • Chương 455: Ngôi vị Hoàng đạo
 • Chương 456: Đại chiến chốn hoàng cung
 • Chương 457: Uy nghiêm của Hoàng đạo
 • Chương 458: Ba giáo thất bại thảm hại
 • Chương 459: Lục Thần trận
 • Chương 460: Bắt tiên tử
 • Chương 461: Phá của
 • Chương 462: Bảo tàng hoàng cung
 • Chương 463: Điển miếu
 • Chương 464: Đồ cầm thú
 • Chương 465: Thiết huyết sát phạt
 • Chương 466: Vũ tộc diệt
 • Chương 467: Chiêu cáo thiên hạ
 • Chương 468: Tu sĩ ba giáo
 • Chương 469: Chiến Tôn giả
 • Chương 470: Một quẻ đoạn sinh tử
 • Chương 471: Gió thổi báo giông tố sắp tới
 • Chương 472: Ức hiếp người quá mức
 • Chương 473: Nhẹ nhàng hạ Tôn giả
 • Chương 474: Máu nhuộm hoàng cung
 • Chương 475: Quốc sắc thiên hương
 • Chương 476: Tuyệt đại song kiều
 • Chương 477: Gặt hái thành quả*
 • Chương 478: Cấm kỵ tồn tại ở Hạ giới
 • Chương 479: Đại nhân vật Thượng giới
 • Chương 480: Cuộc chiến của bá chủ Thượng giới
 • Chương 481: Thiên địa náo loạn
 • Chương 482: Vấn đề và quyết định
 • Chương 483: Tìm ba mẹ
 • Chương 484: Tinh anh của Thượng giới
 • Chương 485: Thiên địa có khuyết
 • Chương 486: Giá lâm Bất Lão sơn
 • Chương 487: Tần gia
 • Chương 488: Tiểu Thạch tức giận
 • Chương 489: Kiếm áp Tôn giả
 • Chương 490: Nổi giận đùng đùng
 • Chương 491: Âm mưu chiếm đại pháp
 • Chương 492: Nhìn thấy Thần linh
 • Chương 493: Thần
 • Chương 494: Anh linh
 • Chương 495: Thấp kém
 • Chương 496: Hóa Thần
 • Chương 497: Ngũ hành sơn
 • Chương 498: Sinh linh bất diệt
 • Chương 499: Nhân quả các loại cứ đẩy lên người ta
 • Chương 500: Gặp lại ba mẹ

Thẻ tìm kiếm: