0 - 665,050,000 đ        

Đơn xin việc các ngành bằng Tiếng Anh

 
Mẫu đơn xin việc Tiếp viên hàng không bằng Tiếng Anh:

 

Mẫu đơn xin việc Thư ký bằng Tiếng Anh:


 

Mẫu đơn xin việc Quản lý nhân sự bằng Tiếng Anh:


Mẫu đơn xin việc Quản lý nhà hàng bằng Tiếng Anh:


Mẫu đơn xin việc Quản lý du lịch bằng Tiếng Anh:


Mẫu đơn xin việc PR bằng Tiếng Anh:


Mẫu đơn xin việc Phiên dịch viên bằng Tiếng Anh:


Mẫu đơn xin việc Nhân viên xuất nhập khẩu bằng Tiếng Anh:


Mẫu đơn xin việc Nhân viên văn phòng bằng Tiếng Anh:


Mẫu đơn xin việc Nhân viên Marketing bằng Tiếng Anh:


Mẫu đơn xin việc Nhân viên kinh doanh bằng Tiếng Anh:


Mẫu đơn xin việc Nhân viên kiểm kê thuế bằng Tiếng Anh:


Mẫu đơn xin việc Nhân viên IT bằng Tiếng Anh:


Mẫu đơn xin việc Nhân viên bảo hiểm bằng Tiếng Anh:


Mẫu đơn xin việc Nhà báo, đưa tin bằng Tiếng Anh:


Mẫu đơn xin việc Môi giới chứng khoán bằng Tiếng Anh:


Mẫu đơn xin việc Luật sư bằng Tiếng Anh:


Mẫu đơn xin việc Lễ tân khách sạn bằng Tiếng Anh:


Mẫu đơn xin việc Lập trình viên bằng Tiếng Anh:


Mẫu đơn xin việc Kiến trúc sư bằng Tiếng Anh:


Mẫu đơn xin việc Kỹ thuật - Cơ khí bằng Tiếng Anh:


Mẫu đơn xin việc Kế toán bằng Tiếng Anh:


Mẫu đơn xin việc Giáo viên bằng Tiếng Anh:


Mẫu đơn xin việc Giao dịch viên ngân hàng bằng Tiếng Anh:


Mẫu đơn xin việc Giám sát sản xuất bằng Tiếng Anh:


Mẫu đơn xin việc Giám sát chất lượng bằng Tiếng Anh:


Mẫu đơn xin việc Dược sĩ bằng Tiếng Anh:


Mẫu đơn xin việc Bác sĩ bằng Tiếng Anh:

TIN TỨC KHÁC


Vui lòng đợi ...

Đặt mua sản phẩm

Xem nhanh sản phẩm