• Trang chủ
  • All
  • Tính năng đếm tự động trong Autocad 2022
592 lượt xem

Tính năng đếm tự động trong Autocad 2022

Tìm hiểu về tính năng đếm tự động count.

Tính năng Count đếm tự động trong autocad 2022. Giúp cho quá trình tự động hóa trong việc thống kê Block hoặc các đối tượng hình học nhanh nhất. Tiết kiệm thời gian làm việc và giảm sai số trong quá trình thống kê đối tượng.
Rất dễ dàng để có thể chỉ định một Block hoặc một đối tượng trên bản vẽ để đếm số lần xuất hiện của nó trong bản vẽ. Các đối tượng được đếm có thể được xuất ra một bảng để thuận tiện cho việc kiểm soát.

Tính năng Count hỗ trợ người dùng làm việc và giảm thời gian thống kê. Bên cạnh đó nó cũng giúp người dùng có thể kiểm soát được lỗi của đối tượng cần thống kê.

Bạn có thể click chuột vào các biểu tượng (i) hoặc (!) để biết chi tiết vấn đề mà Block hoặc đối tượng hình học đang gặp phải. Ví dụ những lỗi thường gặp như: Đối tượng bị chồng lấn, bị phân rã hoặc đối tượng bị đổi tên.

Những câu lệnh của lệnh Count trong autocad 2022.

  • Count: Đếm và thể hiện đối tượng tương ứng với đối tượng được chọn
  • Countfield: Tạo tập hợp thiết lập với giá trị đếm hiện tại
  • Countlist: Mở bảng thống kê để quản lý các đối tượng đã đếm
  • Countclouse: Đóng hộp thoại đếm và thoát lệnh Count
  • Countlistclouse: Đóng bảng thống kê
  • Counttable: Chèn một bảng liệt kê tên và số lượng của các đối tượng được đếm
  • Countnavnext: Phóng to đối tượng tiếp theo của kết quả đếm.