• Trang chủ
  • All
  • Tổng Hợp 70+ Phím Tắt Trong Excel Hữu Dụng Nhất Mà Bạn Bên Biết
187 lượt xem

Tổng Hợp 70+ Phím Tắt Trong Excel Hữu Dụng Nhất Mà Bạn Bên Biết

Phím Tắt Là Gì?

Trong quá trình sử dụng máy tính hàng ngày, phím tắt là một chuỗi phím hoặc kết hợp các tổ hợp phím trên phần bàn phím máy tính để gọi và thực hiện các lệnh trong phần mềm.

Hầu hết các thao tác phím tắt sẽ yêu cầu người dùng nhấn lần lượt một phím hoặc một chuỗi các phím. Trong khi các phím tắt khác yêu cầu nhấn và giữ nhiều phím một cách đồng thời. Tùy vào hệ điều hành, chương trình và cách cài đặt của người sử dụng mà thao tác phím tắt sẽ khác nhau.

Trong bài viết này, chúng mình sẽ hướng dẫn các bạn những phím tắt trong Excel hữu dụng nhất, hãy áp dụng ngay vào công việc hàng ngày để tiết kiệm thời gian và tăng năng suất công việc lên nhiều lần bạn nhé!

Phím Tắt Trong Excel Hữu Dụng Nhất Mà Bạn Bên Biết

Các phím tắt trong Excel giúp bạn làm việc nhanh như “Tia Chớp”

Tổng Hợp 70+ Phím Tắt Trong Excel Hữu Dụng Nhất Mà Bạn Nên Biết

Ngoài những cách ghi nhớ tổ hợp phím tắt quen thuộc thường được sử dụng như ghi chép hay quen tay. Bạn có thể dễ dàng ghi nhớ thêm rất nhiều tổ hợp phím tắt chỉ với việc phân loại chúng theo từng nhóm.

Hôm nay chúng mình sẽ bật mí những phím tắt trong Excel hữu dụng nhất theo các đầu mục để các bạn tiện theo dõi và ghi nhớ.

Thao Tác với phím tắt Ctrl

Danh sách phím tắt trong Excel hữu dụng nhất thao tác với phím Ctrl:

CTRL + TAB Chuyển đổi qua lại giữa các file Excel đang mở

CTRL + PAGE UP Chuyển sang sheet bên trái

CTRL + PAGE DOWN Chuyển sang sheet bên phải

CTRL + HOME Di chuyển trở về dòng và cột đầu tiên trong sheet

CTRL + END Di chuyển trở về dòng và cột cuối cùng trong sheet

CTRL + N Tạo một file mới

CTRL + O Mở một file đã lưu

CTRL + P In file

CTRL + S Lưu lại trang

CTRL + W Đóng trang Excel hiện tại

CTRL + SHIFT + A Chèn thêm dấu ( ) và các đối số sau khi nhập tên hàm

F4 hoặc CTRL + Y Lặp lại thao tác vừa mới thực hiện

CTRL + C Sao chép vùng chọn

CTRL + D Chép giá trị từ ô ở phía trên ô hiện hành vào ô hiện hành

CTRL + R Chép dữ liệu từ bên trái qua bên phải

CTRL + V Dán giá trị đang lưu trong bộ nhớ tạm

CTRL + X Cắt phần đang chọn

CTRL + Z Trở lại thao tác vừa thực hiện

CTRL + DELETE Xóa đi tất cả chữ trong một dòng

CTRL + – Xóa đi dòng, cột

CTRL + ; Cập nhật lại ngày tháng

CTRL + 0 Ẩn đi các cột đang chọn

CTRL + 1 Gọi lên hộp thoại Format Cells

CTRL + 5 Bật / tắt chế độ gạch giữa và không gạch giữa

CTRL + 9 Ẩn đi các dòng đang chọn

CTRL + B Bật / tắt phần in đậm

CTRL + I Bật / tắt phần in nghiêng

CTRL + U Bật/tắt phần gạch chân

CTRL + SHIFT + – Xóa đi phần đường viền (Border) cho các ô đang chọn

CTRL + SHIFT + # Định dạng lại kiểu Data cho ngày, tháng, năm

CTRL + SHIFT + $ Định dạng lại số kiểu Curency với hai chữ số thập phân

CTRL + SHIFT + % Định dạng lại số kiểu Percentage (không có chữ số thập phân)

CTRL + SHIFT + & Thêm phần đường viền ngoài

CTRL + SHIFT + ( Hiển thị dòng bị ẩn

CTRL + SHIFT + : Nhập vào thời gian

CTRL + SHIFT + ? Định dạng lại kiểu Numer với hai chữ số thập phân

CTRL + SHIFT + ^ Định dạng lại số kiểu Exponential với hai chữ số thập phân

CTRL + SHIFT + ~ Định dạng lại số kiểu General

CTRL + SHIFT + ” Chép giá trị phần ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành

CTRL + SHIFT + = Chèn thêm ô trống hoặc dòng trống

CTRL + SHIFT + 0 Hiện các cột đang được chọn

CTRL + SHIFT + 5 Format là phần trăm

CTRL + SHIFT + 9 Hiện các dòng đang được chọn

CTRL + ARROW Di chuyển đến vị trí ô cuối cùng có chứa dữ liệu trước ô trống

CTRL + SHIFT + END Mở rộng phần vùng chọn đến ô có sử dụng cuối cùng

CTRL + SHIFT + HOME Mở rộng phần vùng chọn về đầu worksheet

CTRL + SPACEBAR Chọn tất cả cột

CTRL + ’ Chép thêm giá trị ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành

CTRL + K Chèn thêm một Hyperlink.

Thao tác với phím Shift

Danh sách phím tắt trong Excel hữu dụng nhất thao tác với phím Shift:

SHIFT + ARROW Chọn một vùng

SHIFT + ENTER Điền dữ liệu vào ô và di chuyển lên vị trí trên trong vùng chọn

SHIFT + HOME Mở rộng phần vùng chọn về dòng đầu tiên

SHIFT + PAGE DOWN Mở rộng phần vùng chọn xuống một màn hình

SHIFT + PAGE UP Mở rộng phần vùng chọn lên một màn hình

SHIFT + SPACEBAR Chọn hết một dòng

SHIFT + F2 Chèn thêm comment

SHIFT + TAB Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển qua trái vùng chọn.

Thao tác với phím Alt

Danh sách phím tắt trong Excel hữu dụng nhất thao tác với phím Alt:

ALT + TAB Chuyển đổi qua lại giữa các chương trình

ALT + = Gọi chức năng Auto Sum

ALT + ENTER Xuống một dòng trong ô

ALT + DOWN ARROW Hiển thị ra danh sách các giá trị trong cột hiệnhành

ALT + D P Phím tắt Insert / PivotTable

ALT + A E Phím tắt Data / Text to Column

ALT + D B Phím tắt Data / Subtotal

ALT + O H U Hiện sheet đã bị ẩn

ALT + O H H Ẩn đi sheet

ALT + O C A Tự động canh chỉnh độ rộng cột

ALT + E S Dán Special

ALT + D F F Phím tắt Data / Filter

ALT + W F + ENTER Phím tắt View / Freeze hoặc Unfreeze Panes

ALT + W S Phím tắt View / Split

ALT + N + (Type of chart) Chèn các loại biểu đồ.