• Trang chủ
  • All
  • Tỷ lệ bản vẽ trong autocad và cách xác định tỷ lệ bản vẽ
2309 lượt xem

Tỷ lệ bản vẽ trong autocad và cách xác định tỷ lệ bản vẽ

Tỷ lệ bản vẽ là gì?

Tỷ lệ bản vẽ trong Autocad là tỷ số giữa kích thước đo được trên bản vẽ và kích thước tương ứng đo được trên thực tế.

Ví dụ: Bản vẽ bản đồ có tỷ lệ 1/1000 thì có nghĩa là. Cứ 1 đơn vị trên bản đồ thì nó tương ứng với 1000 đơn vị ngoài thực tế.

Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN-74 thì Tỷ lệ bản vẽ được chia làm 3 loại.

  • Tỷ lệ bản vẽ bằng thực tế TL1:1
  • Tỷ lệ thu nhỏ: Hình vẽ nhỏ hơn vật thực tế, thường áp dụng để vẽ các chi tiết cấu tạo trong kiến trúc với tỷ lệ (1:2); (1:2.5); (1:4); (1:5); (1:10); (1:15); (1:20); (1:20); (1:25); (1:40).
  • Tỷ lệ phóng to: Kích thước thực tế của vật thể nhỏ hơn hình vẽ (2:1); (2.5:1); (4:1); (5:1)

Dù bản vẽ theo tỷ lệ bao nhiêu thì kích thước khi bạn vẽ vẫn luôn là kích thước thực. Nghĩa là vật thể cao 3 mét thì bạn phải vẽ nó cao 3000mm. (Đơn vị trong bản vẽ là milimet).

Thiết lập tỷ lệ bản vẽ trong Autocad.

Để thiết lập tỷ lệ bản vẽ trong Autocad, chúng ta sử dụng lệnh MVSETUP. Bạn thực hiện như các bước hướng dẫn sau đây:

MVSETUP => Enter

Enable paper space? [No Yes] <Y>: N => Enter (Để không chọn không gian vẽ giấy)

Enter units type [Sccientific Decimal Engineering Architectural Metric]: M => Enter (Để chọn đơn vị là Mét)

Enter the Scale factor: 100 => Enter ( Để chọn tỷ lệ bản vẽ 1:100)

Enter the paper width: 297 => Enter (Chiều rộng khổ giấy A4)

Enter the paper height: 210 => Enter (Chiều cao khổ giấy A4)

Có thể chọn chiều rộng, chiều cao của khổ giấy khác như A0, A1, A2, A4.

Với cách thiết lập như trên thì khổ giấy được nhân lên 100 lần. Để vẽ đối tượng có kích thước dài 1 mét trong bản vẽ này thì bạn vẽ L => Enter, 1000 => Enter. Khi đó đối tượng có kích thước 1000 milimet = 1 mét.

Phương pháp xác định tỷ lệ của bản vẽ Autocad hiện tại.

Khi bạn chưa cài đặt lệnh MVSETUP thì bản vẽ sẽ mặc định với tỷ lệ là 1:1. Để kiểm tra bản vẽ bạn đang mở có tỷ lệ bao nhiêu, bạn có thể dùng lệnh DISTANCE để đo khoảng cách một đoạn trên bản vẽ. Nhưng cần chú ý là đoạn chúng ta đo phải có DIM. Sau đó ta đo lại chính đoạn thẳng đó sử dụng DIM tỷ lệ 1:1. Bạn so sánh kết quả lệnh DISTANCE với DIM 1:1. Nếu bằng nhau thì bản vẽ đó đang ở tỷ lệ 1:1 nếu chênh lệch nhau thì dựa vào tỷ lệ đó để biết được tỷ lệ của bản vẽ.
Sau khi vẽ xong bản vẽ thì chúng ta cần ghi đúng tỷ lệ vào phần ghi chú. Việc này là một trong những yêu cầu bắt buộc của một bản vẽ kỹ thuật đúng tiêu chuẩn.