• Trang chủ
  • Văn Mẫu
  • Viết đoạn văn (khoảng 7 – 9 câu) phân tích hai câu thơ gây ấn tượng nhất đối với em trong bài thơ Thu điếu
95 lượt xem

Viết đoạn văn (khoảng 7 – 9 câu) phân tích hai câu thơ gây ấn tượng nhất đối với em trong bài thơ Thu điếu

Mở đầu bài thơ Thu điếu tác giả đã cho chúng ta thấy được khung cảnh của “ao thu”. Một cái ao vào mùa thu nước trong veo, in cả bóng chiếc thuyền và rất lạnh lẽo.

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo

Đến câu thứ hai Nguyễn Khuyến mô tả chiếc thuyền câu “bé tẻo teo”. Chiếc tuyền câu rất nhỏ, vậy chứng tỏ cái ao này rất rộng. Tác giả không nói cái ao rộng nhưng thông qua việc mô tả chiếc thuyền “bé tẻo teo” làm cho người đọc liên tưởng đến không gian ao thu rộng mênh mông. Ở cái không gian lạnh lẽo và quang đãng này con người và thiên nhiên như hoà làm một, giống như ta đứng trên lầu cao mà quan sát cả cái ao thu vậy. Cách miêu tả ẩn ý này rất sâu sắc và ấn tượng.