• Trang chủ
  • Văn Mẫu
  • Viết đoạn văn (khoảng 7 – 9 câu) về một truyền thống đáng tự hào của dân tộc Việt Nam
13 lượt xem

Viết đoạn văn (khoảng 7 – 9 câu) về một truyền thống đáng tự hào của dân tộc Việt Nam

Thật vậy, từ thời Đinh, Lí, Trần, Lê, Nguyễn,.. nhân dân ta đã anh dũng đứng lên đánh đuổi ngoại xâm, giữ gìn bờ cõi. Tiêu biểu là các trận đánh làm nên lịch sử như: Ba lần thuỷ chiến Bạch Đằng Giang, Ba lần kháng chiến chống Nguyên – Mông, Trận Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, … Và vô số những anh hùng, nghĩa sĩ đã vì nước quên thân. Mỗi khi Tổ quốc lâm nguy thì tinh thần yêu nước lại trỗi dậy mạnh mẽ trong trái tim mỗi người dân Việt. “Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”, chính vì thế mà trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, đất nước ta có vô số những tấm gương anh dũng hi sinh, các chị, các mẹ, các em đã viết nên trang sử hào hùng của dân tộc.

Ngày nay, truyền thống ấy lại được điểm tô qua các hoạt động cứu trợ, nhường cơm sẻ áo cho đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh,… “lá lành đùm lá rách” tương thân tương ái vô cùng quý báu và đáng tự hào của dân tộc Việt Nam ta.