• Trang chủ
  • All
  • Xóa nền chữ khi coppy văn bản trên Web về Word
157 lượt xem

Xóa nền chữ khi coppy văn bản trên Web về Word

Khi coppy văn bản trên các trang Web về Word thường có nền chữ như sau:

Để xóa nền chữ này ta làm như sau:

Trước tiên bôi đen đoạn chữ cần xóa nền rồi vào mục > Page Layout>Page Borders>Shading> Appy to: Paragraph – Fill: No Color; > OK

Sau đó vào mục > Page Layout>Page Borders>Shading> Appy to: Text – Fill: No Color; > OK