12110 lượt xem

Download Photoshop CS6 Full + Hướng dẫn cài đặt – Link Google Drive

 

Sau khi tải về xong -> ngắt kết nối mạng
Giải nén chạy file cài đặt 
Accept
Install 
Chờ
Close 

Hướng dẫn Active Photoshop CS6

Sau đó vào thư mục amtlib.dll\32-bit hoặc amtlib.dll\64-bit copy file amtlib.dll vào thư mục cài đặt
Thư mục cài đặt mặc định là : C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS6

Ghi đè
Tiếp
Làm tương tực với 32bit
 
cr@ck thành công
Chúc các bạn thành công.