1593 lượt xem

Download PLAXIS CONNECT Edition 2022 – Hướng dẫn cài đặt chi tiết


PLAXIS v.22 là một sự đại trùng tu với cấu trúc dữ liệu của vật liệu và cập nhật cách xử lý linh hoạt cũng như mạnh mẽ hơn. Hỗ trợ người dùng với dòng lệnh tốt hơn, hệ thống cảnh báo lỗi trong side – panel và cho một trải nghiệm phong phú hơn. Khi chỉnh sửa hoặc nhập bất kỳ tham số mô hình vật liệu nào trong giao diện đồ họa GUI, phần mềm PLAXIS sẽ đưa ra các lệnh riêng lẻ. Điều này cung cấp cho người dùng khả năng truy xuất nguồn gốc và dẫn đến việc hiểu cấu trúc lệnh và tên đối tượng dễ dàng hơn khi xem xét tự động hóa bằng cách sử dụng kịch bản.

Lưu ý về sự tương thích với phiên bản mới phát hành

PLAXIS V22 sẽ được cài đặt song song cùng với PLAXIS V21 thay vì sẽ cập nhật đè lên như những cập nhật trước đó. Ví dụ: Khi mở dự án từ V21 bằng V22 thì các dự án sẽ được lưu tự động dưới dạng  bản sao đã chuyển đổi với hậu tố _conversion, sau khi chuyển đổi phải xử lý và tính toán lại. Riêng những dự án chỉ có mô hình hình học, một số thông số vật liệu được xác định và không được tính tón hoặc chia lưới thì sẽ không bị chuyển đổi.

Lưu ý rằng các dự án đã chuyển đổi này được lưu trữ ở định dạng tệp cho PLAXIS V22, điều này có nghĩa là các phiên bản PLAXIS trước đó sẽ không thể mở tệp dự án đã chuyển đổi. Để tiếp tục sử dụng V21, người dùng chỉ cần mở dự án V21 gốc lưu trước đó.

Download 
pass giải nén nếu có: docdao.net
Google Drive Fshare

 

Hướng dẫn cài đặt:

  • Ngắt kết nối hệ thống khỏi Internet

  • Tắt phần mềm diệt virus, tắt cả windows defender

Bước 1: Giải nén file “PLAXIS 2022” 

Bước 2: Cài đặt file “Setup.exe”


Bước 3: Tick chọn “i accept the end…” sau đó ấn “Next”

Bước 4: Chọn “Install”


Bước 5: Chọn “Finish”

Bước 6: Vào Control panel gỡ bỏ Connection client.

Bước 7: Chọn “Uninstall”

Bước 8: chọn “Finish”

Bước 9: Cài đặt file “Setup_CONNECTIONClientx64_10.00.13.017” trong thư mục Key Active
Bước 10: Tick chọn “i accept the end…” sau đó ấn “Next”

Bước 11: chọn “Finish”

Bước 12: Chạy file patch bằng cách nhấn phải chuột chọn Run as Administrator

Bước 13: Nhập
Name       : lavteam.org
Password: 91EDD42D-9465FBE2-B9400140-226C33B8

Bước 14: chọn “Patch”

Bước 15: Hiện ra bản như hình là bạn đã Active thành công

Bước 16: Vào và tận hưởng thành quả thôi