604 lượt xem

Kiểm tra lỗi chính tả trong autocad

Kiểm tra lỗi chính tả trong Autocad bằng công cụ Check Spell

Việc kiểm tra lỗi chính tả giúp chúng ta loại bỏ được những lỗi không đáng có. Tránh những hiểu nhầm cho người đọc bản vẽ. Nâng cao trình độ và tính chuyên nghiệp của người vẽ.

Công cụ Check Spell được tích hợp sẵn trong Autocad. Tương tự như những lệnh khác trong Autocad, để gọi hộp thoại Check Spell bạn cũng có thể dùng lệnh tắt là Spell => Enter

Giới thiệu về hộp thoại Check Spell

Where to check: Lựa chọn vùng bản vẽ cần kiểm tra lỗi chính tả

Not in ditionary: Những từ không có trong từ điển

Start: Bắt đầu kiểm tra

Add to Dictionary: Thêm vào từ điển

Ignore: Bỏ qua

Ignore All: Bỏ qua tất cả

Change: Thay đổi

Change All: Thay đổi tất cả

Dictionaries…: Từ điển

Main Dictionary: Từ điển chính

Hướng dẫn sử dụng Check Spell để kiểm tra lỗi chính tả trong autocad

Bạn nhập lệnh tắt: Spell => Enter để gọi hộp thoại Check Spell

  • Click vào biểu tượng Crosshair để dùng lệnh quét đối tượng.
  • Quét chọn vùng văn bản cần kiểm tra lỗi chính tả sau đó nhấn Enter
  • Nhấn Start để chương trình quét lỗi chính tả tự động chạy.
  • Khi phát hiện ra câu nào bị sai lỗi chính tả, phần mềm sẽ hiện nó trong mục Suggestions.
  • Muốn sửa lại cho đúng, bạn chọn câu đúng chính tả trong ô gợi ý phía dưới. Sau đó click Change để thay đổi. Nếu có nhiều câu tương tự và bạn muốn thay đổi tất cả các câu sai chính tả đó, bạn chọn Change All.

Thêm từ chuyên ngành, thêm từ điển

Một trong những tính năng mạnh mẽ nhất ở đây là khả năng tạo và cập nhật từ điển tùy chỉnh. Điều này cực kỳ có giá trị đối với các thuật ngữ cụ trể trong ngành mà không thể tìm được trong các từ điển tiêu chuẩn.

Để thêm từ chuyên môn vào từ điển, bạn nhập hoặc chọn từ đó vào mục Not in dictionary sau đó nhấn Add to Dictionary.

Để thêm từ điển vào công cụ, bạn click vào Dictionaries… Sau đó chọn Import rồi chọn file từ điển có định dạng .cus rồi click Open.

sau khi thêm từ điển bạn đóng hộp thoại Dictionaries lại. Khi sử dụng muốn lấy từ điển bạn vừa thêm vào thì bạn tìm và chọn nó trong mục Main dictionary.